• Több jól megkülönböztethető technika tudatos használata az alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében (pl. kollázs, montázs).
  • Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése.
  • Műalkotások megfigyelése alapján művészettörténeti korszakok (pl. a századforduló és a XX. első felének avantgard irányzatai) stílusjegyeinek felismerése, összehasonlítása.
  • A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása.
  • Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.
  • Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása.

Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) vizuálisan értelmezhető megjelenítése