Őskor

A tanuló ismerje a történelem forrásait, és tudja csoportosítani azokat.

Az időszámítás módjának ismerete.

Ismerje az őskőkor és az újkőkor legfontosabb jellemzőit.

Ismerje az első eszközöket, és az először elkészült eszközöket.

Fogalmak: Kr.e., Kr.u, időszámítás, pattintott kőeszközök, csiszolt kőeszközök

Ókori kelet

Ismerje, és térképen el tudja helyezni az ókori kelet legjelentősebb civilizációit.

Megértse az öntözéses földművelés szerepét a korai civilizációk kialakulásában.

Ismerje az ókori Egyiptom kultúráját és társadalmi rétegeit.

Ismerje a civilizációk fontos tudományos, vallási és építészeti örökségeit.

Fogalmak: állam, birodalom, többistenhit, egyistenhit

Térkép: India, Kína, India, Egyiptom, Palesztina

Ókori görögök

Ismerje a görög isteneket.

Tudja az ókori olimpiák jelentőségét.

Ismerje az athéni demokrácia jellemzőit.

Ismerje a görög-perzsa háborúk és Nagy Sándor birodalmának történetét.

Fogalmak: olimpia, polisz, demokrácia, népgyűlés

Térkép: Hellász, Athén, Spárta, Perzsa birodalom

Évszámok: Kr.e. 776, Kre, 492., Kr.e. 490, Kr.e 480.

Személyek: Miltiadész, Leónidasz, Themisztoklész, Nagy Sándor, Periklész, Homérosz

Ókori Róma

Ismerje Róma alapításának legendáit, a köztársaság legfontosabb intézményeit.

Róma terjeszkedése.

Hogyan és miért válik a köztársaság egyeduralommá?

Ismerje a kereszténység születésének és elterjedésének történetét.

Róma bukásának okai: szétszakadás, népvándorlás, hunok.

Térkép: Róma, Pannónia, Judea

Fogalmak: szenátus, konzul, messiás, apostol, pogány,

Évszámok: Kr.e. 753, Kr.e. 510, Kr.e. 44., Kr.e. 27- Kr.u.13., Kr.u.476.

Személyek: Romulusz, Rémusz, Julius Caesar, Hannibál, Augustus, Jézus Krisztus, Nagy Konstantin, Attila, Romulus Augustus

Középkori Európa

Az iszlám kialakulása és jellemzői.

A középkori keresztény egyház, az egyházszakadás.

A feudalizmus kialakulása: hűbériség, jobbágyság.

Élet a szabad városokban: kiváltságok, céhek.

A lovagi életmód ismerete, a keresztes hadjáratok célja.

Nagy Károly uralkodásának jelentőssége.

Ismerje a diák, hogy a középkornak milyen öröksége marad fenn az újkorra (reneszánsz, rendiség, könyvnyomtatás).

Évszámok: 476, 622, 768-814, 1054, 1492

Fogalmak: hűbéres, hűbérúr, jobbágy, céh, szerzetes, apát, tized, robot

Személyek: Mohamed, Nagy Károly, Gutenberg, Iustinianus , Nursiai Szent Benedek

Magyarság történetének kezdetei.

Tudja a tanulós a magyarság eredetére vonatkozó történeteket.

A tanulós ismerje a vándorlás állomásait, életmódját. Ismerje a kialakult a 7 magyar törzseit és a vérszerződésben részt vevő vezéreket.

A tanuló megértse a honfoglalás okait.

Ismerje a kalandozások hatásait, és Géza fejedelem döntéseit.

Évszámok: 895-900, 972-997. Térkép: Urál, Levédia, Etelköz, Kárpát-medence

Fogalmak: nomád, kalandozás, törzs, nemzetség, nagycsalád

Személyek: Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas Huba, Töhötöm, Árpád, Géza fejedelem

Árpád-kor

A tanuló ismerje Szent István államalapító és egyházépítő tevékenységét.

Szent László és Könyves Kálmán uralkodásának főbb jelkemzői.

IV. Béla uralkodását hogyan határozta meg a tatárjárás.

Fogalmak: nádor, horvát bán, ispán, vármegye, kancellária

Évszámok: 1000 Karácsony, 1038, 1091, 1241-1242, 1301

Személyek: Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, IV. Béla, Batu kán, III. András