Testnevelés minimumszint 1. évfolyam

a tanuló tudjon:

 • Tartós futás 2 percen keresztül megállás nélkül
 • Futómozgást kialakító feladatok, játékok végzése
 • Ismerje fel a vezényszavakat, rendgyakorlatokat tudjon végrehajtani
 • Alapvető gimnasztikai alapformákat hajtsa végre pontosan
 • Tudjon kúszni, mászni, támaszkodni, függeszkedni
 • Mozgásmintákat tudjon reprodukálni
 • Tudjon távolt ugrani helyből
 • Vegyen részt a testnevelési játékokban
 • Legyen képes a szabályokat követni és betartani.
 • Alakzatok gyors felvétele és változtatása.
 • Játékos és határozott formájú szabad – társas- és kézi-szergyakorlatok végrehajtása
 • Gyors indulás különféle testhelyzetekből.
 • Az ütközések, baleset elkerülése a fogójátékokban és futás feladatokban, térnyerés a fogóval szemben.
 • Szökdelések és ugrások megfelelő ritmusban.
 • Távolba és célba dobás egy és két kézzel.
 • Egyszerű támasz, függő- és egyensúly gyakorlatok végrehajtása.
 • Labdás feladatok.