A tanuló a tanórákra hiánytalan taneszközeivel érkezzen. Az ismételt dalokat is beleszámítva 10-15 dal pontos, stílusos éneklése emlékezetből. Zenei szemelvények, idézetek éneklése pontos ritmussal, helyes tempóban és dinamikával. A tanult ritmuselemek felismerése, megszólaltatása, lejegyzése. A tanult hangközök, a zenei ABC, a módosítójelek, hangsorok, hangnemek ismerete. A többször meghallgatott zeneművek felismerése, témáinak éneklése. Zenetörténet ismeretek elsajátítása (klasszicizmus). Folyamatosan értékeljük a közös zenei tevékenységet, az aktív éneklést.