A továbbhaladás feltételei

 • gondolatok (állítások, feltételezések, választások, stb.) világos, érthető szóbeli és írásbeli közlése
 • egyszerű állítások igazságának eldöntése
 • sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4 elem esetén
 • alapműveletek helyes elvégzése kis abszolútértékű egészek, törtek, tizedestörtek körében egyszerű esetekben
 • 10 pozitív egész kitevőjű hatványai
 • 10-nél nagyobb számok normálalakja
 • egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű konkrét feladatokban
 • egyszerű százalékszámítási feladatok
 • osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többesének megkeresése
 • egyszerű elsőfokú egy ismeretlenes egyenletek megoldása
 • egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is
 • lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal egyszerű esetekben
 • egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal megadott sorozat esetén, szabály(ok) keresése
 • szög, hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése, a szabványos mértékegységeinek ismerete
 • háromszögek, négyszögek területének kiszámítása
 • adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése
 • szögfelező szerkesztése
 • háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések
 • háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege
 • háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a forgáshenger felismerése, jellemzése
 • a gyakoriság fogalma
 • egyszerű grafikonok olvasása, készítése.