A tanuló a tanórákra hiánytalan felszereléssel érkezzen. Csoportos és egyéni éneklés értékelése. Zenei ismeretek, zenehallgatás, zeneirodalom témaköreiben elért jártassági szint. Szóbeli és írásbeli teljesítmény folyamatos értékelése. 15-20 népdal/műdal kifejező éneklése emlékezetből. Egyszerű kétszólamú művek csoportos éneklése. A tanult ritmuselemek felismerése és megszólaltatása az ismert dallamokban. Az ismert dalok szolmizációs éneklése. A tanult hangsorok felismerése és megnevezése. Barokk, klasszicizmus, romantika és XX. századi zenetörténet ismerete. A korszakok jellemző általános stílusjegyeinek felismerése és megnevezése. Műfajok és szerkezeti jellemzők bemutatása. Mindegyik korszakból 2-3 zeneszerző megnevezése, bemutatása, konkrét művek felsorolása, ismertetése. A szóbeli értékelés nagyobb hangsúlyt kap, az ismeretanyagon felül saját, egyéni gondolatok megnyilvánulása, összefüggő felelet formájában.