Minimum követelmények ének-zene 2. osztály

Második osztály végén a tanuló legyen képes:

  • jó hangmagasságban egy dal eléneklésére emlékezetből. (választható: Tik csak esztek, isztok; Méz,méz,méz; A tokaji szőlőhegyen; Cifra palota; Egyél libám; Még azt mondják; Mély erdőn, Kinyílt a rózsa; Hatan vannak a mi ludaink; Virágéknál ég a világ)
  • a választott dal éneklésére egyenletes mérő tapsolásával.
  • a tanult ritmikai elemek megnevezésére gyakorlónévvel. (tá-negyed, titi-nyolcadpár, szün-negyed szünet, táá-félérték, szüün-félérték szünete)
  • a tanult ritmikai elemeket tartalmazó rövid ritmus visszatapsolására.
  • a tanult ritmikai elemeket tartalmazó rövid ritmusgyakorlat tapsolására segítséggel.
  • a tanult ritmusértékekkel kettes és négyes ütemek alkotására segítséggel.
  • egyszerű dallamfordulatok (sz,l,m,d) visszaéneklésére segítséggel.
  • a tanult szolmizációs hangok (sz,l,m,r,d) megnevezésére, kézjelének bemutatására.
  • felismerni és megnevezni képről a hegedűt, zongorát, trombitát.

a tanult fúvós és vonós hangszerek szétválogatására képek segítségével