Első osztály végén a tanuló legyen képes:

  • jó hangmagasságban egy dal eléneklésére emlékezetből. (választható: Hajlik a meggyfa; Kék selyemkendő; Én kis kertet; Körtéfa; Mit játsszunk lányok?; Csíp, csíp, csóka; Iglice, szívem; Fehér liliomszál; Kis kece lányom; Elvesztettem zsebkendőmet)
  • a választott dal játékának eljátszására.
  • egyenletes mérő tapsolásával egy mondóka elmondására segítséggel. (választható: Ecc, pecc, kimehetsz; Erre kakas; Antanténusz)
  • a tanult ritmikai elemek megnevezésére gyakorlónévvel. (tá-negyed, titi-nyolcadpár, szün-negyed szünet)
  • a tanult ritmikai elemeket tartalmazó rövid ritmus visszatapsolására.
  • a tanult ritmikai elemeket tartalmazó rövid ritmusgyakorlat tapsolására segítséggel.
  • a tanult ritmusértékekkel kettes ütemek alkotására segítséggel.
  • egyszerű dallamfordulatok (sz,l,m) visszaéneklésére segítséggel.
  • a tanult szolmizációs hangok (sz,l,m,d) megnevezésére, kézjelének bemutatására.
  • felismerni és megnevezni képről a hegedűt, zongorát, trombitát.