A világ a hidegháború idején

A tanuló ismerje a két pólus jellemzőit, mely országok vannak benne jelen.

A diákok ismerjék mi jellemző a 3. világ országaira. Mely országok találnak kiutat a nyomorból?

Milyen konfliktusok jellemezték a hidegháborút?

Milyen szerepe volt az űrversenynek a hidegháborúban?

A tanuló értse, hogy miért bomlik fel a keleti tömb.

A tanuló tudja ismertetni az európai integrációs folyamatot, annak okait, fontosabb állomásait.

Fogalmak: tervgazdaság, ENSZ, vasfüggöny, olajár-válság,

Személyek: Sztálin, Churchill, John Fitzgerald Kennedy, Nyikita Sz. Hruscsov, Leonyid Brezsnyev, Mikhail Gorbacsov, Ronald Reagan,

Térkép: Vasfüggöny, keleti tömb és a nyugati tömb országai Európában, NSZK, NDK, Jugoszlávia

Évszámok: 1945., 1953., 1957., 1975., 1989., 1990., 1992.

Magyarország a szocializmus évtizedeiben

A diák ismerje a Rákosi-diktatúra kialakulását, jellemzőit.

Milyen szerepe volt Nagy Imrének az enyhülés folyamatában.

A tanulós ismerje az 1956-os forradalom kitörésének okait, eredményeit, leverését.

A tanuló ismerje a forradalom utáni megtorlásokat, a Kádár-rendszer kiépülését

A diák tudja jellemezni a Kádár-rendszert.

A tanuló ismerje, hogyan ment végbe a rendszerváltás 1989-90-ben.

Évszámok: 1949., 1953-55., 1956.10.23., 1989-90.

Személyek: Rákosi Mátyás, Kádár János, Nagy Imre, Rajk László, Király Béla, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Csoóri Sándor, Orbán Viktor, Antall József,

Fogalmak: államosítás, pártállam, szocializmus, padlássöprés, ÁVH, koncepciós per, BM III/III.,

A globalizálódó világ és Magyarország

A tanuló értse, hogy mit jelent a globalizáció, és milyen problémákat okoz.

A diákok ismerjék a határon túli magyarság megpróbáltatásait Trianon után, és a jelenkori helyzetüket.

A tanuló ismerje a hazai kisebbségeket.

Értsék, hogy a magyarországi államszerkezete hogyan épül fel a rendszerváltás után.

Fogalmak: alkotmány, nemzetiség, törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás, migráció, terrorizmus, globalizáció,