Elérhetőség

Titkárság: 06-30-358-0576

Étkezés befizetés 2020

VÁLTOZÁS:

   
  1x 3x  
kerületen kívül lakóknak fizetendő: 532/nap 768/nap  
       
Pesterzsébetieknek fizetendő: 479/nap 691/nap  
       

 

Határtalanul

Székelyföld kincsei. 2018/2019

Szeptemberi ebédbefizetés

Kedves Szülők!

Szeptemberi ebédbefizetés részletes felhívása és információi elérhetőek:

INFORMÁCIÓK - ÉTKEZÉS menüpont alatt.

2022.08.10

Térítési díjak változása

Tisztelt Szülők!

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának képviselő-testülete 2022. január 20-án tartott képviselő-testületi ülésén,026/2022. (I.20.) önkormányzati rendeletével módosította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 330/2021 ( XII. 02) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet)az alábbiak szerint módosítja. A rendeletben megállapított intézményi térítési díj nem azonos az ellátást igénybe vevő szülő által fizetett személyi térítési díjjal. A személyi térítési díjat a Rendelet szabályai és vonatkozó törvényi szabályokkal együtt általános forgalmi adóval növelt összegben az intézményvezető állapítja meg a normatív kedvezmények figyelembevételével. A gyermekétkeztetési térítési díjakat egyhavi időtartamra előre kell megfizetni, melyre tekintettel 2022. JÚLIUS hónapban már a módosított rendelet szerint megállapított, emelt összegű térítési díjat kell megfizetni.
 
A 2022. július 1. napjától érvényes étkezési személyi térítési díjak /táborra is
vonatkozik / (a normatív kedvezmény/mentesség hiányában)
 
Általános iskolában egyszeri étkezés esetén:
 
A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes
tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek esetén: 542,- Ft/nap 
A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes
tartózkodási hellyel NEM rendelkező gyermekek esetén:   596,- Ft/nap 
Általános iskolában háromszori étkezés esetén:
A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes
tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek esetén:   784,- Ft/nap
A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes
tartózkodási hellyel NEM rendelkező gyermekek esetén:   861,- Ft/nap
 
Köszönettel:
Üdvözlettel:
Szécsényi Klára
Gazdasági csoportvezető
Tel.: 0630/563-91-81
GAMESZ
Budapest, 2022.06.02.

 

 

2022.07.12

Titkársági nyári ügyeleti napok

Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy a Titkársági ügyintézés nyári ügyelet első napja 2022. június 29. (szerda) lesz, majd azt követően kéthetente, minden második hét szerdáján azonos időpontban (08.00-13.00 óra között)

Ügyeleti napok:                    2022. 06. 29.

                                               2022. 07.13.

                                               2022. 07. 27.

                                               2022. 08. 10.

                                               2022. 08. 24.

 

2022.06.30

Iskolai nyári ügyelet 2022

Tisztelt Szülők!

Iskolai nyári ügyeleti napjainkra 2022. június 2-áig (csüt.) lehet jelentkezni az osztályfőnököknél, a pontos napok megjelölésével.

Az ebédbefizetés ezekre a napokra 2022. jún. 3-ig lehetséges a szokásos módon.

Iskolai nyári ügyeleti napjaink reggel 7 órától 17 óráig tartanak.

  1. hét: 2022. június 16. csüt., 2022. június 17. péntek

  2. hét: 2022. június 20-  24-ig

  3. hét: 2022. június 27- július 1-ig

  4. hét: 2022. augusztus 22- 26-ig

 5. hét: 2022. augusztus 29-31-ig

 

2022.05.25

Nyári napközis tábor 2022

            Felhívás Nyári Napközis Táborra

2022-ben a nyári napközis tábor 2022. július 04-e és augusztus 19-e (7 hét) között kerül megszervezésre, a Külső – Pesti Tankerület a Gyulai István Általános Iskolát jelölte ki a tábor lebonyolítására. (1202 Bp., Mártírok útja 205.).

A tábor idejére átalakított helyiségekben és az udvaron változatos programokkal várjuk a tanulók jelentkezését.

Jelentkezési határidő: 2022. június 10 -ig a saját iskolában, utána elektronikusan a farkas.janos@pesterzsebet.hu, illetve papír alapon a Polgármesteri Hivatal portáján kell leadni.

A jelentkezéshez szükséges adatlapokat a cikk alján lévő RÉSZLETEK-re kattintva lehet elérni/letölteni, ill.  osztályfőnöktől is lehet kérni, valamint iskolánk portáján is elérhető.

Jogosult a tábor szolgáltatásainak igénybevételére, aki:

Pesterzsébet közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, érvényes tartózkodási hellyel, Budapest Főváros XX. kerület településszintű bejelentéssel rendelkező, általános iskolába járó alsó tagozatos, maximum 11 éves korú gyermek, továbbá a Pesterzsébet Önkormányzatánál és az általa fenntartott intézményekben dolgozók gyermekei, függetlenül a lakó és tartózkodási helytől. XX. kerületi bejelentett lakcímmel nem rendelkező, de Pesterzsébeti általános iskolába járó gyermekek polgármesteri engedéllyel vehetnek részt a táborban.

A táborba előzetes jelentkezés szükséges.

A szülők a táborba való jelentkezéssel elfogadják a táborban való részvétel szabályait.

Beleegyeznek, hogy ha rendkívüli esemény esetén a tábor munkatársai őket nem tudják elérni, úgy a gyermek orvosi ellátásáról a legrövidebb időn belül gondoskodnak.

Tudomásul veszik, hogy a tábor szervezői nem tudnak felelősséget vállalni a gyermekek megrongált, elveszített értéktárgyaiért.

Vállalják, hogy a gyermekek táborban való részvételéhez szükséges „Szülői nyilatkozat táborozáshoz 2022” (egészségügyi nyilatkozatot) a tábor első napján a tábor szervezőinek átadják.

Kijelentik, hogy amennyiben a fentiekben leírt adatokban változás következik be, azt haladéktalanul jelzik a tábor szervezői felé.

Aláírásukkal igazolják, hogy az általuk kitöltött adatok - beleértve a személyes adatokat is - valósak. Amennyiben bármilyen adat nem felel meg a valóságnak, úgy a felelősség a szülőt/gondviselőt terheli. Hozzájárulnak, hogy az általuk megadott adatokat a tábor szervezői a táboroztatással kapcsolatosan a szükséges mértékig felhasználhassák és kezeljék.

A gyermekek táborhelyre érkezését és hazautazását a szülők egyénileg oldják meg.

A tábor ideje alatt nyújtott szolgáltatások

A nyári napközis táborban biztosítjuk a gyermek felügyeletét, (hétfőtől péntekig 8-16 óra között, az ügyeletet naponta 7-8 óráig, illetve 16-17 óráig) szabadidős programokon való részvételét, (az előre meghatározott programterv szerint) és napi háromszori étkezését.

Az érintett gyermekek számára diétás étkezést is biztosítunk. Diétás étkezésre csak szakorvosi igazolás alapján van lehetőség.

A részvétel napi költsége megegyezik az általános iskolai napközis ellátás 3-szori étkezési díjával. A tanév során nyújtott kedvezmények a tábor ideje alatt érvényesek.

Befizetés egy hétre előre történik, keddi napokon 7-13 óra között a tábor helyszínén, első befizetés 2022. 06. 28.-án (kedd) lesz a Gyulai iskolában.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek szüleinek is hetente kell kérelmezniük a tábori étkezést.

Ebben az évben is lehetőség nyílik arra, hogy az étkezésben résztvevő gyermek az előre nem látható hiányzás esetén (pl. betegség, egyéb akadályoztatás) a számára biztosított és elkészített ételt megkapja.

2022.05.19

Reggeli udvari beléptetés

Tisztelt Szülők!

Kérjük, hogy azok a tanulók, akik fél 8 előtt érkeznek, menjenek a főbejáraton át az ügyeletre!

Az udvari kaput 7óra 30 perckor nyitjuk továbbra is, ugyanis az udvaron történő esetleges balesetekért korábbi időpont esetén nem tudunk felelősséget vállalni.

Budapest, 2022.06.13.                                                     Iskolavezetés

2022.06.13

Képzőművészeti kiállítás 2022

 2022. június 7-én rendeztük meg két év kihagyás után rajztehetségeink képzőművészeti kiállítását! Mindenkinek szívből ajánljuk!

2022.06.09

MedveMatek 2022

2022. május 8.-án a Városligetben rendezték meg a Medve Szabadtéri Matekversenyt.  

GRATULÁLUNK!

2022.06.02

Fit-Kid Országos Diákolimpia 2022

Iskolánk fitnesz csapatai ismét kiemelkedő eredménnyel végeztek az országos diákolimpia döntőjén!

GRATULÁLUNK!!!

2022.05.31

Matekguru országos matematika verseny döntő 2022

Nyíregyháza, 4 kis "fejszámoló", és egy ORSZÁGOS NEGYEDIK helyezés....

GRATULÁLUNK!!!!

2022.05.26

Kerületi Könyvbarátok verseny döntő

Egy Könyvbarátok verseny, négy tanuló, két könyv és egy III. helyezés.....

GRATULÁLUNK!!!

2022.05.17

Országos Nyelvész Verseny 2022

Egy Nyelvész csapatverseny, egy harmadik osztályos "Nyelvtörők" szupercsapat és egy országos III. helyezés.....

GRATULÁLUNK!!!

2022.05.17

Tájékoztató szülőknek középfokú beiratkozásról

Kedves Szülők!

Az alábbi linken elérhető a középfokú beiratkozásról szóló tájékozató

Tájékoztató

 

2022.05.09

Első évfolyam

A 2022/2023-as tanév első évfolyamára felvételt nyert tanulók rangsora oktatási azonosító szám alapján

2022.05.02

Alapítványunk támogatása

Kedves Szülők!

Köszönjük, ha iskolánkat személyi jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával is támogatják!

Alapítványunk adószáma: 18252453-1-43

Stromfeld Aurél Általános Iskola a " Diákokért 50 éve" Alapítvány

 

2014.05.16

Zrínyi Ilona Matematika verseny 2022

Nagyon szép eredmény a Zrínyi Ilona Matematika Verenyen!!!

GRATULÁLUNK!!!

2022.04.22

Matekguru országos döntő 2022

8.d osztályos csapatunk országos I. helyezett!

GRATULÁLUNK!

 

2022.04.22

Szülői segédlet a Beiratkozáshoz 22/23-as tanév

Kedves Szülők!

A 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozást támogató, az előzetes jelentkezéshez kapcsolódó szülői tájékoztató segédlet a RÉSZLETEK-re kattintva elérhető!

A segédlet a KRÉTA Tudásbázis oldalán is elérhető.

 

 

2022.04.12

Gyulai-napok 2022

Idén, 2022-ben már hagyományként megemlékeztünk iskolánk névadójáról – Gyulai Istvánról március 21.-26. között.

Köszönjük a szervezők áldozatos munkáját!

2022.04.08

Ebédbefizetés május

Tisztelt Szülők!

A májusi ebédbefizetés részletes információi elérhetőek az INFORMÁCIÓK - ÉTKEZÉS menüpont alatt.

2022.04.06

Matek Guru 2022

Iskolánk három felsős csapata kiváló eredményt ért el a Matek Guru verseny területi fordulóján, így bejutottak az országos döntőbe.

Gratulálunk! Eredményes felkészülést kívánunk!

2022.04.05

Bemutatkozó videó

Kedves Leendő Elsős Szülők!

Iskolánk bemutatkozó videója megtekinthető az alábbi videocsatornán.

2022.02.18

Természettudományi versenyek 2022

Kiváló etredményeket értek el felsős tanulóink a természettudományi versenyeken.

GRATULÁLUNK!!!

2022.03.18

1848. március 15-re emlékeztünk

 

2022.03.11

Lezárult az adománygyűjtés

Lezárult a háborús menekültek számára a gyűjtés az iskolánkban. Több autót is megpakoltak a tanulók, annyi adomány érkezett. 

 

2022.03.09

Adományozás

Kedves Szülők!
Iskolánk gyűjtést szervez az Ukrajnából érkező, háborús menekülteknek !
2022.03.01

Grundbirkózás Diákolimpia Döntő 2022

A kétnapos grundbirkózó diákolimpiai országos döntőn sportosztályos diákjaink fantasztikus teljesítményt nyújtottak és mindkét fiú korosztályban bajnoki címet szereztek.

GRATULÁLUNK!

2022.02.21

Osztályfarsangok 2022

Sajnos, az idei járványhelyzet sem tette lehetővé farsangi mulatságaink megrendezését, azonban az osztályfarsangokra bekukucskáltunk! :):):)

2022.02.17

Ebédlemondás

Tisztelt Szülők!

Kérjük Önöket, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel a tudomásukra jutott karantén elrendelésének időpontjától gyermekük étkezését az ebedlemondas.iskola@gmail.com email címen szíveskedjenek lemondani, illetve a  +36-30/674-0981 telefonszámon.

Levelezésre, ügyintézésre agyulaigazdasagi@gmail.comcímet használják!

Csak a következő napi étkezés mondható le 0900 óráig.

A lemondásról a szülő köteles gondoskodni!

Megértésüket köszönjünk!

2022.02.01

Grundbirkózás 2022

 Mindkét csapatunk döntős a grundbirkózó diákolimpián!!!

GRATULÁLUNK!!!

2022.01.26

Flashmob

December utolsó tanítási napján a tanulók egy elképesztő karácsonyi flashmobbal árasztották el az udvart.

 

2022.01.05

Hatalmas karácsonyi üzenet karácsonyra

Karácsony előtt érkezett a hír, mely szerinta Mészáros Csoport "High-Tech Suli" pályázatán  iskolánk tervezetét megvalósításra érdemesnek tartják.

(A számos beadott pályázatból az országosan 10 támogatott iskola között szerepelünk.)

Amit nyertünk:

 

 • 1 db digitális tanterem kifestése, dekorálása és felszerelése;
  • 1 db tanári laptop
  • 1 db interaktív panel
  • 24 db tanulói laptop
  • 24 db iskolapad
  • 24 db iskolaszék
  • 1 db dokumentumkamera
  • 1 db töltő és tároló szekrény a tanulói laptopok számára
  • 12 db LEGO SPIKE robot
  • 12 db Micro:Bit + kiegészítő kit
  • 4 db Raspberry Pi 4. + perifériák
  • 4 db Craftbot 3D nyomtató
  • 1 db lézervágó
  • 4 db forrasztó állomás
  • 1 db Maker’s Red Box
 • 3 felső tagozaton (is) tanító pedagógus ösztöndíj támogatása 5 hónapra;
 • 3 felső tagozaton (is) tanító pedagógus képzése, mentorálása 5 hónapon keresztül.

A pályázat támogatási értéke nyertes pályázatonként 20 millió forint.

 

Köszönet Bernáth Péternek a kollégák ötleteinek egybedolgozásáért és a pályázat megírásáért; valamint Mézes Tibornak a szakmai segítségért.

 

2021.12.25

Kerületi szépolvasási verseny 2021

Kiemelkedő eredmény a Kerületi Szépolvasási versenyen!!!

GRATULÁLUNK!!!

2021.11.11

I. kam(a)rakiállítás_Őszi szüret

Megnyitotta "kapuit" a már várva várt, idei kam(a)rakiállítás!

Köszönjük 7.c  !!!

 

2021.11.09

Bolyai Matematika Csapatverseny 2021

Bejutott az országos döntőbe két felsős csapatunk a  Bolyai matematika csapatversenyen!

Tanári csapatunk is kiválóan szerepelt!

GRATULÁLUNK!!!

2021.11.05

Ebédbefiztés decemberre

Tisztelt Szülők!

Elérhetőek a decemberi ebédbefizetés részletes információi, az INFORMÁCIÓK - ÉTKEZÉS menüpontjában.

2021.11.04

1956

 

 "Ébredj fel végre, nemzetem, ha sors bősz átka sújt,

Rabláncodat szakítsd ma el, ha meggyötört a múlt!

Hazádat védd és megbecsüld, mert oly nagy volt az ár,

Mit hoztak érted őseid - vérük égbe kiált!"

                                                                                            Hajdú Levente: Kiáltvány

2021.10.22

Diákolimpia Mezei futás 2021

Nagyon szép eredmények a budapesti Diákolimpia Mezei futás versenyén!!

Gratulálunk!!!

2021.10.21

Fáklyás futás 2021

Fáklyás futás - " 1956 "- Emlékezések tere...

 

2021.10.21

Kerületi asztalitenisz verseny 2021

Kiválóan szerepeltek asztaliteniszező dikjaink a kerületi versenyen.

Gratulálunk!!!

2021.10.21

Mezei futás 2021

2021.szeptember 29-én a Kakasdomb környékén rendezték a XX. Kerületi iskolák közötti mezei futóversenyt.

Gratulálunk minden résztvevőnek!

2021.10.13

Kerületi Labdarúgó-bajnokság 2021

Kiemelkedően szerepeltek tanítványaink a kerületi labdarúgó bajnokságon!

Gratulálunk!!!

2021.10.13

Medvematek 2021

Iskolánk, felsős tehetséggondozó munkájának kiemelkedő eredményessége a 2021-es Medvematek versenyen!

2021.10.06

Sport a testnevelésen túl képzés 2021

Újabb nagy volumenű kezdeményezést indított a NVESZ! Elindult a Nemzeti Versenysport Szövetség - Sport a testnevelésen túl elnevezésű akkreditált pedagógus-továbbképzési programja. A  legelső, nyitó képzés helyszínének iskolánk adott otthont, sok testnevelő kollégánk részvételével.

2021.06.30

Versenyeredmény 2021

Kedves Gyerekek, Szülők, Pedagógusok!

Nagyon-nagy örömmel adunk hírt, a Fenntarthatósági Témahét keretében rendezett, e-kütyü megyei versenyen elért I. helyezésünkről!!!!

Köszönjük a tanulóink lelkes, fáradhatatlan gyűjtését, a szülők támogatását, a pedagógusok segítését!!!

Természetesen, a nyeremény összegét,  az 1-3. legtöbb e-kütyüt gyűjtő osztály között fogjuk szétosztani szeptemberben. A nyertes osztályok ezt a pénzkeretet, osztálykirándulásuk támogatására, belépőjegyek vásárlására használhatják fel.

Ismét bebizonyosodott, hogy együtt, összefogva, tudunk tenni a környezetért!!! 

Szeptemberben újraindul a gyűjtés!!! HAJRÁ!

                                  

                              

 

2021.06.28

Tanév végi rajzprojektek 2021

Nagyon szép, látványos, kreatív rajzprojektekkel készültek a tanév végére rajztagozatos diákjaink, felkészítő tanáraikkal Sándor Lilla, Miklós Gábor, valamint az alsóban tanító rajztanárok Együdné Szegedi Andrea, Maczkó-Niszner Annamária és Matlagné P. Anikó segítségével.

Köszönjük!!!

 

2021.06.24

Országos Matekguru 2021

Egy országos 4. hely, egy "szenzációs négyes", mindez egy matekversenyen!

GRATULÁLUNK!

2021.06.08

Természettudományi versenyek 2021

Kiemelkedő helyezések a kerületi természettudományi versenyeken!

Gratulálunk!

 

2021.06.08

Könyvbarátok levelezős verseny 2021

Nagyon szépen teljesítettek 3.a osztályos tanulóink az idei Könyvbarátok levelezős versenyen!

Gratulálunk!

2021.05.31

2021 kamarakiállítás

2021. május 19-től látható iskolánkban az a szellemes, kreatív rajzkiállítás, melyet felsős diákjaink  digitális oktatás alatt készült rajzaiból válogattak tanáraik.

Köszönjük és gratulálunk!

Felkészítő tanárok: Sándor Lilla, Miklós Gábor.

2021.05.21

Teleki Pál Földrajz-Földtan Verseny 2021

GRATULÁLUNK A Teleki Pál Földrajz-Földtan Versenyen elért   KIVÁLÓ eredményhez hetedik osztályosainknak és felkészítő tanáraiknak!

2021.05.12

Felhívás

Kedves Szülők!

Iskolánk 2021 májusától csatlakozott a „CseppetSem” környezetvédelmi programhoz!

A használt sütőolaj intézményesített, hálózatos begyűjtése eddig megoldatlan volt Magyarországon. Az anyag jelentős része a környezetet szennyezi: a lefolyóba öntve károsítja a csatornarendszert, leterheli a szennyvíztisztítókat, az élővízbe kerülve súlyosan károsítja a vízi élővilágot (1 liter étolaj 25 ezer négyzetméternyi vízen terül szét, elzárva azt a levegő oxigénjétől), a talajba jutva károsítja az élőflórát.

Fontos, hogy a felnövekvő nemzedék tudja: a használt sütőolajat és sütőzsiradékot – mint több más anyagot is – szelektíven kell gyűjteni, hogy a környezet terhelése ezáltal is csökkenjen. 

A papír, a szárazelem gyűjtése mellett már ez az anyag is szelektíven gyűjthető iskolánkban.

A papír és olaj összegyűjtésével környezetünk védelme mellett iskolánkat is támogatják.

A gyűjtőrendszer „cseppmentes”: a leadni kívánt anyagot zárt csomagolásban (PET-palack vagy befőttesüveg) kell leadni, így megelőzhető a gyűjtő környezetének beszennyezése. 

A 2 db. 240 literes SÁRGA színű gyűjtőt, iskolánk óvoda felöli nagykapus bejáratánál helyeztük el.

Kérjük a szülők együttműködését!!!

Gyűjtsék háztartásukban a használt sütőolajat!

Ellenőrizzék bedobás előtt a kupakok lezárását!!!

A sárga olajgyűjtőkbe más hulladékot ne rakjanak!!!

A használt szárazelem,-kisméretű akkumulátorok,--használt telefonok és e-kütyük

(e-kütyü lehet: PDA, tablet, digitális fényképező, digitális kamera, GPS navigációs készülék, okosóra)

gyűjtésünk továbbra is tart! Regisztrálva (egyénileg/osztály) a www.pontvelem.huweboldalon gyűjthetik a leadott szárazelemek után kapott pontokat, melyeket beválthatnak különféle ajándékokra, belépőkre.

VÉDJÜK EGYÜTT A KÖRNYEZETET!!!!

 

2021.05.06

2021/22-es tanév első osztályba felvett tanulói

Kedves Szülők!

Megtekinthetőek a 2021/22-es tanévre felvett első osztályosok - OM azonosító- szerinti névsora.

2021.04.23

Március 15. műsorok

A járványügyi intézkedések miatt, idén elmaradt az ünnepi műsor.

A képre kattintva megtekinthetőek az előző évek műsorai .  

 

2021.03.14

Digitális oktatás

Kedves szülők és gyerekek!

Digitális oktatáshoz segítséget, az oldalmenü digitális oktatás részben találhattok, vagy a képre kattintva.

                                 

2021.03.06

Rajztagozat projektek 2021

Felsős rajztagozatosaink két nagyon szép kiállítással készültek,szebbé varázsolva közösségi tereinket.

Projektszervezők: Sándor Lilla, Miklós Gábor

Köszönjük!

2021.03.01

Bemutatkozók

Tisztelt Szülők!

Elérhetőek a 2021/22-es tanévben induló osztályok tanítói bemutatkozói,az alábbi menüpontokon:

BEIRATKOZÁS- BEMUTATKOZÁS- LEENDŐ ELSŐS TANÍTÓK BEMUTATKOZÁSA

2021.03.02

Farsang 2021

Rendhagyó osztályfarsangok képekben!

2021.02.12

2021 kerületi rajzverseny online

Szép helyezések az idei online kerületi rajzversenyen!!!

GRATULÁLUNK!!!

2021.02.10

Kajla útlevél 2020

A Magyar Turisztikai Ügynökség együttműködésben a Magyar Turisztikai Szövetséggel 2019 nyarán nagyszabású, országos kampányt indított, melynek célja, hogy a magyar gyermekek jobban megismerjék hazájukat.

A kampány neve: HOL VAGY, KAJLA?

A történet szerint Kajla, a kis magyar vizslakölyök gazdáinak sok fejtörést okoz, mivel roppant kíváncsi, és mindig elkóborol. Őt követve-kutatva Kajla minden gyermek „idegenvezetőjeként" segít a kicsiknek, hogy minél többet fedezhessenek fel Magyarország csodái közül.

Kajla 2019-ben és 2020-ban sok aktivitással és meglepetéssel a gyerekek szívébe lopta magát, ezek közül az egyik legfontosabb a pecsétgyűjtés, mely jelenleg is zajlik. 2019-ben minden magyar általános iskolai alsó tagozatos gyermek megkapta a Kajla útlevelét, amelybe a pecséteket gyűjtötték, és amely sok egyéb játékban való részvétel jogosítványaként szolgált.

Az előző tanév végén a járványhelyzet miatt sajnos nem tudták elküldeni az új Kajla útleveleket a diákok számára, ezért idén nyáron mindenki a régi útlevelét használhatta.

 A napokban azonban, minden 1., 2., 3., és 4. osztályos diák kézbe kapta új Kajla útlevelét.

A kiadvány mindenki számára ingyenes, ám rendkívül értékes, hiszen a kezdeményezéshez a MÁV, a GYSEV, a MAHART, a BAHART és a VOLÁNBUSZ is hozzájárul azzal, hogy a kajla.huweboldalon látható időtartamokban díjmentesen utazhatnak a Kajla útlevéllel és diákigazolvánnyal rendelkező alsó tagozatos gyermekek.

Kérjük, a régi Kajla Útlevelek beküldését az iskolába, mert JUTALOMBAN részesülhetnek a gyerekek!

További részletek, érdekes játékok, Kajla Körök, Kajla Bajnokság, Kajla tanösvények találhatóak a www.kajla.hu weboldalon.

KALANDRA/ KIRÁNDULÁSRA FEL!

2020.10.08

E-mailek használata

Kedves Szülők és Gyerekek!

Az alábbi linken lépésről lépésre le van írva a kapott e-mailek használata.

Kattints ide!!!

2020.09.01

Védőnő

Tisztelt Szülők!

 

Ha valakinek egészségügyi, oltásokkal kapcsolatos  kérdése van, iskolánk védőnőjéhez fordulhat e-mailben.

Elérhetősége: szabildi23@freemail.hu

2020.05.27

Óvodai/ iskolai szociális segítés nyújtás onine

Ficsor Timea és Buda Éva óvodai-iskolai szociális segítők facebook elérhetősége (XX.ker iskolai szociális segítők).

Azért hoztuk létre ezt az oldalt, hogy elérhetőek legyünk a gyerekeknek. Az otthoni bezártság mindenkinek nehéz, főleg ha a szülő is dolgozik. A gyerek magányos, esetleg a korábbi konfliktusok is felerősödnek… vagy csak beszélgetnének. Így elérnek minket is, és tudunk beszélgetni, ha igényük van rá.

Olyan tartalmakat is megosztunk, ami a tanuláshoz és a hasznos időtöltéshez is jól jöhet.

https://www.facebook.com/Iskolai-%C3%B3vodai-szoci%C3%A1lis-seg%C3%ADt%C5%91k-XX-ker-106567270989829/?modal=admin_todo_tourSajnos, a családokhoz való kijárás most nem lehetséges, de ha tudunk valamiben segíteni keressenek minket nyugodtan!

2020.03.27

Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Amennyiben, ha gyermekén érzékeli, hogy pszichés gondokat okoz neki a kialakult helyzet, (pl.: bezártság érzet, szorongás a tanulás miatt stb.) bátran keresse fel az iskolapszichológust, a jakoeniko@gmail.come-mail címen, ahol segít oldani a problémát.

 

Tanulóknak a Google classroom használatáról videó az alábbi linken nézhető meg.

videó link itt!!

2020.03.19

KRÉTA belépés

KRÉTA belépés

Minden tanuló felhasználóneve az oktatási azonosító száma. (A diákigazolványon szereplő 11 számjegyből álló, 7-essel kezdődő szám.)

Jelszó: a tanuló születési ideje az év, hónap és nap kötőjellel elválasztva. (Pl.: 2012-04-06)

A KRÉTA (e-napló) az iskola honlapjáról elérhető.

A szülők igényelhetnek gondviselői belépési jogosultságot a belépő ablak bal alsó kifejezésére kattintva.

Kérjük, adják tovább a hírt azoknak, akiknek nincs internet hozzáférésük: az internettel nem rendelkező gyerekek hétfőnként papíron vehetik át a feladatokat az iskola bejáratánál, 12 és 16 óra között.

2020.03.16

E-napló elérése

Az e-napló az oldalsávban, vagy ezen a linken érhető el: https://klik035160001.e-kreta.hu

2019.06.03

Esemény naptár

Naptár

2022. augusztus 17. szerda  34. hét

Névnapok ma:

Jácint

Névnapok holnap:

Ilona

ELTE

Határtalanul 2021-2022

Határtalanul 2021-2022

Magyar mágnások a felvidéken kirándulás

Magyar mecénások a felvidéken kirándulás

müpa

Drónnal támogatott oktatás

 

 

Aug
17
Nincs esemény
Nincs esemény
Aug
18
Nincs esemény
Nincs esemény
Aug
19
Nincs esemény
Nincs esemény
Címünk
Gyulai István Általános Iskola 1202 Budapest, Mártírok útja 205.
OM azonosító: 035160
Telefon és Fax
Telefon: (06-1) 285-42-48
Fax: (06-1) 285-42-46
Igazgatói iroda: (06-1) 285-42-46
Ig.helyettesek: (06-1) 421-54-20
Alapítvány
Stromfeld Aurél Általános Iskola „a Diákokért 50 éve ” Alapítvány
Az alapítvány adószáma:
18252453-1-43
Copyright © 2014 - Gyulai István Általános Iskola