Minimum követelmények környezetismeret 2. osztály

Képességeinek megfelelően második osztály végén a tanuló:

 • tájékozódjon jól saját testén, tudja megnevezni a tanult testrészeket.
 • ismerje és használja pontosan az előtte, mögötte, alatta, fölötte, mellette kifejezéseket.
 • ismerje iskolája nevét és pontos címét.
 • tudja elmondani saját lakcímét, szülei nevét.
 • tudja helyes sorrendben felsorolni a napszakokat, a hét napjait, a hónapokat és az évszakokat.
 • nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit és a hozzájuk tartozó hónapok neveit.
 • ismerje fel környezete tárgyainak és élőlényeinek néhány érzékelhető tulajdonságát.
 • tudjon megfigyeléseiről, tapasztalatairól beszámolni kérdések segítségével.
 • mutasson be a tanult élőlények közül egyet, sorolja fel jellemző jegyeit.
 • ismerje a fontosabb élelmiszercsoportokat, valamint ezek arányos fogyasztását egészsége érdekében.
 • ismerje a leggyakoribb közlekedési veszélyforrásokat és azok elkerülésének módját.
 • legyen képes méréseket végezni, használja helyesen a mérőeszközöket, tudja lejegyezni mérési eredményeit.
 • legyen képes megoldani az írásbeli feladatokat minimum 40%-ban.