Környezetismeret, 3. évfolyam:

Továbbhaladás feltételei:

 • A tanuló legyen képes a zöldterületen élő leggyakoribb élőlények felismerésére, megnevezésére, jellemzésére.
 • Vegye észre a növények és állatok sokrétű kapcsolatát, szimbiózisát, tudjon rá példát mondani.
 • Ismerje a növényi szervek feladatát. Vegye észre a növényi élet ciklusait.
 • Tudja, hogy az élőlények életben maradásához tápanyagokra, levegőre, vízre, megfelelő hőmérsékletre, fényre van szükség. Ismerje a növények és állatok legfontosabb hasonlóságait, lássa a táplálékok megszerzése közti különbséget.
 • Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot.
 • Ismerje fel, hogyan kerülhetők el a betegségek.
 • Tudja a mentők, rendőrök, tűzoltók telefonszámát, értesítési módjukat.
 • Legyen képes tájékozódni az iskola környékéről készített térképvázlaton.
 • Állapítsa meg helyesen az iránytű segítségével a fővilágtájakat.
 • Ismerje meg lakóhelyét, tudjon tájékozódni az arról készített térképen.
 • Tudja néhány mondatban bemutatni a fővárost.
 • Ismerje fel képekről Budapest nevezetességeit.
 • Legyen képes felfedezni a fővárosi és a vidéki élet közötti különbségeket.
 • Vegye észre, hogy a helytelen emberi magatartás hogyan veszélyezteti az élőlények életét.
 • feladatlap teljesítési szintje: min.40 %