• A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek ismerete és alkalmazása (pont, vonal, folt, fény-árnyék, szín, méret, arány, textúra, faktúra).
  • Néhány rajzi és tárgykészítési technika megfelelő használata az alkotótevékenység során (pl. ceruzarajz, montázs, kollázs, akvarellfestés, tempera).
  • Műalkotások megfigyelése alapján művészettörténeti korszakok, (pl. népvándorlás kori művészet, romanika, gótika, reneszánsz, barokk) stílusjegyeinek felismerése, összehasonlítása.
  • Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése, képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása.
  • Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.
  • A valóság, modell (pl. épített és természetes környezet, tárgyak, alakok) célirányos megfigyelése és ábrázolása síkban különböző technikákkal (pl. ceruza, kréta, akvarell, tempera).
  • Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése.
  • Szöveg és kép együttes alkalmazása (grafikai kiadványok tervezése).
  • A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját jelzésrendszerek kialakítása (szimbólumterv, titkosírás tervezése).