4. évfolyam Környezetismeret – A továbbhaladás feltételei

A tanuló

  • ismeri és alkalmazza az egészséges életmód alapvető elemeit, az egészségmegőrzés és az egészséges fejlődés érdekében
  • képes a hosszúság és az idő mérésére, a mindennapi életben előforduló távolságok és időtartamok becslésére;
  • képes legyen alapvető természeti jelenségek felismerésére és kép alapján történő megfogalmazására
  • értelmezi a hagyományok szerepét,
  • képes a tanult élőlények szerveződési szintjeinek és az életközösségek kapcsolatainak a bemutatására, az élőlények csoportosítására tetszőleges és adott szempontsor szerint;
  • képes egy természetes életközösség bemutatására,
  • képes Magyarország elhelyezésére a földrajzi térben, ismer néhány fő kulturális és természeti értéket és hazánk fő tájegységeit meg tudja nevezni
  • tájékozódjon a domborzati térképen
  • a feladatlap min. teljesítési szintje: 40 %