A továbbhaladás feltételei

 • egyszerű matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban
 • tört, tizedes tört, negatív szám fogalma
 • törtek szorzása és osztása racionális számmal
 • 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság
 • a mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása következtetéssel
 • százalékszámítás egyszerű esetei
 • egyszerű, elsőfokú egy ismeretlenes egyenletek megoldása szabadon választható módszerrel
 • biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben
 • a pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata
 • pont tengelyes tükörképének megszerkesztése
 • párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szakaszfelező merőleges szerkesztése
 • háromszögek, négyszögek fajtáinak felismerése, kerületének kiszámítása
 • téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben
 • a térfogat és űrtartalom mértékegységeinek átváltása
 • konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése
 • néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.