Nemzetállamok kora

A tanuló ismerje, mit jelent a nemzetállam, mely országok egyesülnek a XIX. század második felében.

Az amerikai polgárháború bemutatása.

A tanulók ismerjék a nagyhatalmak versengését a XIX-XX. század fordulóján.

A világ tudományos fejlődésének bemutatása.

Fogalmak: nacionalizmus, imperializmus

Évszámok: 1859., 1866., 1870., 1871., 1861-65.

Személyek: Otto von Bismarck, I. Vilmos, I. Viktor Emánuel, Giuseppe Garibaldi, Abraham Lincoln, Lumiere fivérek, Wright fivérek,

Térkép: Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Kína, USA

Magyarország a Dualizmus korában

A tanuló ismerje, miért kényszerült rá Ausztria és Magyarország a Kiegyezésre.

Ismerni kell a Kiegyezés tartalmát.

A tanulónak ismernie kell a hazánkban élő nemzetiségeket, és azok viszonyát a Kiegyezéshez.

A tanuló ismerje Magyarország ipari fejlődését a Kiegyezés után.

Ismerni kell a fontosabb ünnepi pillanatokat a kor Magyarországán (Budapest egyesítése, Millennium).

Fontos ismertetni, hogy milyen társadalmi gondok voltak jelen Magyarországon.

Fogalmak: alkotmányos monarchia, dualista állam, földéhség

Személyek: Ferenc József, Alexander Bach, Deák Ferenc, Andrássy Gyula, Teleki László, Tisza Kálmán, Eötvös József, Apponyi Albert

Évszámok: 1867, 1873, 1896

Az első világháború

A tanulós ismerje a katonai szövetségeket.

A tanuló tudja a háború kirobbanásának okait.

Értse, hogy egyes országok miért léptek be a háborúba.

A tanulós ismerje a háborúban vereséget szenvedő országokat, a vereség okait, következményeit.

Évszámok: 1914.06.28., 1914.07.28., 1915.05.23., 1916, 1917.04.06. 1918.11.03., 1918.11.11.

Személyek: Ferenc Ferdinánd, Gavrilo Princip, Tisza István, Ferenc József, IV. Károly, Károlyi Mihály, II. Vilmos, Woodrow Wilson

Fogalmak: állóháború, villámháború, jegyrendszer, gépek háborúja, ultimátum, frontvonal, hátország, anyagháború

Térkép: Nagy-Britannia, Németország, Oroszország, Olaszország, Szerbia, Románia, Bulgária, Törökország, Osztrák-Magyar Monarchia, Görögország, Belgium, Nyugati front, Déli front, Keleti front, Balkáni front.

Magyarország az első világháborúban

A diák tudja, hogy a magyarok hol harcoltak a háború alatt.

Ismerje, hogyan bomlik fel a Monarchia, Magyarország hogyan lesz önálló.

Tudja, hogy milyen kormányok váltják egymást a trianoni békéig.

A trianoni béke döntései és hatásai Magyarországra.

Személyek: Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Teleki Pál, Apponyi Albert.

Fogalmak: államosítás, kommunizmus, vörös hadsereg, revizionizmus, vörös terror, fehér terror

Évszámok: 1918.10.30-31. 1919.03.21., 1919.08.31., 1919.11.16., 1920.06.04.

Térkép: Felvidék, Erdély, Vajdaság, Horvátország, Burgenland, Csehszlovákia, Románia, Ausztria, Szerb-Horvát-Szlovén királyság, Magyarország, Sopron

A világ a két világháború háború között

A tanuló ismerje a világpolitika átalakulását a háború után.

Értse, hogy a gazdasági válság hogyan hat az USA-ra és Európára, miért erősödnek meg a szélsőségesek.

Ismerje a Szovjetunió létrejöttét, és a sztálini diktatúrát.

Tudja ismertetni a Mussolini féle és a hitleri államot.

Hogyan szegi meg a Párizs környéki békét sorozatosan Hitler a második világháború előtt.

Fogalmak: tőzsdeválság, túltermelési válság, infláció, nemzeti szocialista, fasiszta, kommunista, államosítás, tervgazdaság, anti-kommintern paktum, jóvátétel, pártállam, népszövetség

Személyek: Franklin Delano Roosevelt, Adolf Hitler, Vlagyimir Iljics Lenin, Joszif Viszarionovics Sztálin, Benito Mussolini,

Évszámok: 1917.11.07., 1922., 1929., 1933., 1936., 1938., 1938.09.30., 1939.,

Térkép: Németország, Csehszlovákia, Ausztria, Albánia, Etiópia.

Magyarország a Horthy-rendszerben:

A tanulós ismerje, hogyan próbál magára találni Magyarország a trianoni sokk után. (Bethleni konszolidáció)

A gazdasági válság milyen hatással volt az országra (Gömbös Gyula miniszterelnöksége)

Ismerje a zsidótörvények tartalmát.

A tanulós ismerje a vidéki és a városi életkörülményeket.

A tanuló tudja, hogy milyen revíziós sikereket ért el Magyarország ebben az időben.

Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Gömbös Gyula, Horthy Miklós,

Évszámok: 1921-31, 1932-1936, 1938.11.02., 1939 március, 1940.08.30.

Térkép: Észak-Erdély, Kárpátalja, Felvidék déli része

Fogalmak: numerus clausus, zsidótörvények, revizionizmus

Második világháború

A tanuló ismerje, milyen katonai szövetségek alakultak a háborúban.

Hogyan kezdődött a háború.

A tanulós ismerje a német villámháborús sikereket.

A tanuló ismerje a háború fordulópontjait, és a tengelyhatalmak vereségét.

A diák ismerje, mely értekezleten állapodnak meg az antifasiszta koalíció tagjai a háborúval kapcsolatos kérdésekben.

A tanulós ismerje, Magyarország részvételét a háborúban.

A tanulós tudjon felsorolni háborús bűnöket.

Fogalmak: antiszemitizmus, haláltábor, újvidéki hideg napok, délvidéki vérengzés, málenkij robot, népirtás,

Személyek: Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Teleki Pál, Kállay Ferenc, Horthy Miklós, Szálasi Ferenc, Joszif V. Sztálin,

Térkép: Sztálingrád, Moszkva, Németország, Szovjetunió, El-Alamein, Nagy-Britannia, Franciaország, Lengyelország, Leningrád, Berlin, Elba-folyó