Magyarország az érett középkorban

A diák ismerje, hogyan szilárdítja meg a királyi hatalmat Károly Róbert és Nagy Lajos.

A tanuló ismerje Hunyadi János török ellenes harcait.

Mátyás király uralkodásának főbb jellemzői.

Hogyan szakad három részre Magyarország?

Fogalmak: banderiális sereg, bányabér, kapuadó, harmincad vám, pallosjog, úri szék, kilenced, ősiség törvénye, füstadó, fekete sereg, rendkívüli hadiadó

Évszámok: 1308-1342, 1342-1382, 1456, 1458-1490, 1526, 1541

Személyek, Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, II. Lajos, I. Szulejmán, Szapolyai János, Habsburg Ferdinánd,

Az újkori Európa

A tanuló ismerje a fontosabb földrajzi felfedezéseket.

A felfedezések hatásainak ismerete: reformáció, manufaktúrák kialakulása, világkereskedelem kialakulása, gyarmatosítás.

Az angol polgári forradalom története; az alkotmányos királyság kialakulása.

Az abszolút uralkodók jellemzése: XIV. Lajos, I. Péter példáján keresztül.

A felvilágosodás eszméje.

Az USA születése.

Térkép: Amerika, India, Kína, Afrika, Jóreménység-fok,

Évszám: 1492, 1517, 1689, 1776

Személyek: Kolumbusz Kristóf, Vasco da Gama, Luther Márton, Kálvin János, Oliver Cromwell, George Washington, Jean-Jacques Russeau, John Locke

Fogalmak: manufaktúra, gyarmat, felvilágosodás, alkotmányos monarchia, három hatalmi ág, monopólium

Magyarország a három részre szakadás idejében.

A tanulónak ismernie kell, milyen az élet a három részre szakadt országban.

A tanulóknak ismernie kell a fontosabb végvári harcokat (Kőszeg, Eger, Szigetvár).

A reformáció és ellenreformáció hatásai, az erdélyi vallásszabadság ismerete.

Bethlen Gábor uralmának jellemzése.

Zrínyi Miklós költő és hadvezér munkásságának ismerete.

A török kiűzése Magyarországról, a karlócai béke tartalma.

A diákoknak ismerni kell a Rákóczi szabadságharc fontosabb eseményeit, jellemzőit: Rákóczi szabadságharc okai, problémái, az ónodi országgyűlés döntései, a szatmári béke tartalma.

Térkép: Erdély, Királyi Magyarország, Hódoltság, Eger, Buda, Szigetvár, Gyulafehérvár

Fogalmak: gyermek adó, kettős adóztatás, mezőváros, végvár, kuruc, labanc, hajdú

Személyek: Dobó István, Zrínyi Miklós végvári kapitány, Zrínyi Miklós költő, Pázmány Péter, Bethlen Gábor, Bocskai István, I. Szulejmán, Rákóczi Ferenc, Károlyi Sándor, János Zsigmond

Évszámok: 1541, 1552, 1566, 1613-1629, 1686, 1699, 1703-1711

A forradalmak Európája

A tanuló ismerje az 1789-es francia forradalom eseményeit, a csodák éjszakájának döntéseit, az Emberi- és polgárjogi nyilatkozat fontosabb elemeit.

Napóleon szerepének ismertetése: belpolitika, külpolitika.

A Szent Szövetség kialakulásának és céljainak lényegét tudni kell.

A tanulóknak ismernie kell az ipari forradalom találmányait, a gőzgép felhasználási módjait.

Ismerni kell a társadalom átalakulását az ipari forradalom hatására.

Évszámok: 1789.07.14., 1815., 1769. Térkép: Franciaország, Nagy-Britannia, Oroszország, Poroszország, Habsburg birodalom

Fogalmak: bérmunkás, gyár, tőkés, sztrájk, szakszervezet, Szent Szövetség

Személyek: Napóleon, XVI. Lajos, Maximilian Robespierre, James Watt

A reformkori Magyarország

A tanulónak ismernie kell Magyarország helyzetét a XVIII. századi Habsburg birodalomban.

A tanulós ismerje II. József erőszakos reformjavaslatainak hatásait: a magyar nemesség nemzeti öntudatra ébredését (Kazinczy, Széchenyi Ferenc).

Széchenyi István gyakorlati alkotásainak bemutatása.

A tanulónak ismernie kell Kossuth Lajos és Széchenyi István elképzeléseit.

Fogalmak: közteherviselés, önkéntes örökváltság, kötelező örökváltság, népképviselet, felelős minisztérium,

Személyek: Kossuth Lajos, Széchenyi István, Deák Ferenc, Wesselényi Miklós, Klemens Metternich, I. Ferenc, V. Ferdinánd

Évszámok: 1825, 1832-1836, 1844

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

A tanulónak ismernie kell az utolsó rendi gyűlés döntéseit, és az áprilisi törvények következményeit.

Ismerni kell a nemzetiségek és a forradalom egymáshoz való viszonyát.

A szabadságharc menetét meghatározó események ismerete (Pákozd, Pest kiürítése, Tavaszi hadjárat, Bem erdélyi hadjárata, Orosz beavatkozás, Világos).

Ismerni kell a megtorlás fontosabb intézkedéseit.

Személyek: Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, Bem József, Görgey Artúr, Szemere Bertalan, Alfred zu Windischgrätz, Julius Haynau, Josip Jellasics, Ferenc József, I. Miklós,

Térkép: Pákozd, Pest, Pozsony, Bécs, Isaszeg, Buda, Isaszeg, Komárom, Temesvár, Világos

Évszámok: 1848.03.15. 1848.09.29. 1849.01.01. 1849.05.21. 1849.08.13. 1849.10.06.