I–II. A szilárd Föld anyagai és folyamatai.

A földrajzi övezetesség alapjai

Kulcsfogalmak: ásvány, kőzet, óceáni és kontinentális lemez, magma, vulkán, láva, földrengés, ősidő, óidő, középidő, újidő, harmadidőszak, negyedidőszak, időjárás, éghajlat, hőmérséklet, szél, csapadék, napsugárzás, trópusi övezet, mérsékelt övezet, hideg övezet

A tanulók

– közvetlen tapasztalatszerzéssel ismerkedjenek meg a környékükön található földtani értékekkel

– legyenek tisztában hazánk természeti érté­keivel

– ismerjék az időjárási/éghajlati elemeket

III. Gazdasági alapismeretek

Kulcsfogalmak: gazdasági ágak, kereskedelem, vám, pénz, kiadás, bevétel, kölcsön, megtakarítás

A tanulók

– ismerjék az egyes gazdasági ágazatokat

– legyenek képesek különbséget tenni országok között azok gazdasági fejlettsége alapján

– ismerjék a pénz szerepét, típusait, a különböző fizetési módokat

– legyenek tisztában a hitel fogalmával, ismerjék a kölcsön előnyeit és hát­rá­nyait

IV. Az Európán kívüli földrészek

Kulcsfogalmak: túlnépesedés, éhségövezet, túllegeltetés, ültetvényes és oázisgazdálkodás, farmgazdaság, világgazdasági nagyhatalom.

Topográfiai fogalmak:  Ausztrália, Ausztráliai-alföld, Nagy-Vízválasztó-hegység, Nyugat-ausztráliai-ősföld, Sydney, Canberra, Atlasz, Andok, Appalache, Sziklás-hegység, Dél- és Kelet-afrikai- magasföld, Brazil-felföld, Amazonas- és Kongó-medence, Szahara, Szudán, Mississippi-alföld, Préri, Floridai- és Kaliforniai-félsziget; Száhel, Amazonas, Kongó, Mississippi, Nílus, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Mexikó, New York, Rio de Janeiro, Washington,Arab-félsziget, Japán-szigetek, Himalája, Csomolungma,Mezopotámia, Urál; Fekete-tenger, Kaszpi-tenger, Urál-folyó, India, Japán, Kína, Törökország, Hongkong, Kalkutta, Peking, Sanghaj

A tanulók

– ismerjék az Európán kívüli földrészek földrajzi helyzetét

– ismerjék az egyes kontinensek főbb társadalmi kérdéseit, problémáit (pl.népességrobbanás)

– ismerjék az eligazodáshoz szükséges topográfiai fogalmakat, helyezzék el ezeket térképvázlatokon, mutassák meg az atlaszban, falitérképeken