• ismerje az anyag szerkezetét,
 • ismerje a periódusos rendszer kiépülésének elvét, az elemek rendszerezését,
 • ismerje a legfontosabb elemcsoportokat, az elemeket és vegyületeiket,
 • ismerje a tanult anyagok jellemző tulajdonságait, előállítását, szerepét és alkalmazásukat a mindennapi életben, az iparban és a gazdaságban,
 • sajátítsa el a tanult anyagok biztonságos felhasználásának módját,
 • tudja értelmezni a megismert kémiai átalakulásokat,
 • szerezzen gyakorlatot a kémiai átalakulások jelölésében, a reakcióegyenletek mennyiségi értelmezésében,
 • tudjon megoldani egyszerű számítási feladatokat,
 • legyen tisztában a környezetet veszélyeztető hatásokkal, ismerje azok csökkentésének, illetve elhárításának lehetőségeit,
 • ismerje a társadalom növekvő energiaigényét, a legfontosabb energiaforrásokat és vegyipari eljárásokat, azok társadalmi és környezeti hatásait,
 • ismerje a tápanyagok összetételét, élettani szerepét, az egészséges táplálkozás alapelveit,
 • tudja használni az egyszerű laboratóriumi eszközöket,
 • tudja értelmezni a különböző háztartási vegyszerek használati utasításait,
 • tudja kémiai ismereteit szabatosan néhány mondatban elmondani vagy leírni,
 • tudja a jelenségek vizsgálata során szerzett tapasztalatait, megfigyeléseit szóban vagy írásban pontosan rögzíteni,
 • tudja használni az iskolai könyvtár ismeretterjesztő könyveit és folyóiratait ismereteinek kiegészítésére.
 • Évente egy projektmunka készítése