• A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek ismerete és alkalmazása (pont, vonal, folt, fény-árnyék, szín).
  • Kompozíciós alapelvek megfelelő használata a képalkotásban (szimmetrikus, aszimmetrikus, centrális, átlós).
  • A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját jelzésrendszerek kialakítása.
  • Szöveg és kép együttes alkalmazása (plakáttervezés, képregény).
  • Műalkotások megfigyelése alapján művészettörténeti korszakok, (pl. őskor, ókori egyiptomi, ókori görög és római) stílusjegyeinek felismerése, összehasonlítása.
  • Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése.
  • Egyszerű tér- és tárgytervezés és alakítás meghatározott célból, különféle eszközökkel (pl. rajzos vázlat, modellezés).
  • Színtani alapfogalmak ismerete és megfelelő alkalmazása (alapszínek, komplementer színek, színharmónia, színkontraszt).
  • Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel (illusztrációkészítés).