Minimum követelmény 3. osztály

Rajz

  • Tudja, mi az azonosság, hasonlóság.
  • Ismerje a fő- és mellékszíneket.
  • Tudja a tempera és vízfesték jellemző fogásait alkalmazni.
  • Tudjon valamely eseményt, élményt megfogalmazni.
  • Tudjon valamely eseményt, élményt vizuálisan megjeleníteni.
  • Ismerjen néhány népművészeti technikát.
  • Legyen képes alkalmazni néhány technikát.
  • Gyermekkori sajátosságainak megfelelően tudjon jeleket felismerni, új jeleket alkalmazni tanulmányaihoz kapcsolódóan más területen.
  • Legyen képes élmény befogadására saját és társai munkájának elemzése során.
  • Legyen képes alkalmazni néhány kézműves-technikát.