HITTAN, ILLETVE ERKÖLCSTAN VÁLASZTÁSA

A 2017 őszén kezdődő tanévben már valamennyi évfolyamunkon tanulhatják a gyerekek – szüleik döntése szerint – az etikát vagy a hit- és erkölcstant (röviden: hittant).

A választást egy űrlap kitöltésével dokumentálják, amivel hozzájárulnak adataiknak a megfelelő egyház felé történő továbbításához. Döntésük legalább egy évre szól.

Jelenleg iskolánkban a következő egyházak tartanak hit- és erkölcstan foglalkozásokat:

Magyar Katolikus Egyház

Magyarországi Református Egyház

Hit Gyülekezete

Buddhista vallási közösségek

Igényelhető további, a Parlament által egyháznak nyilvánított szervezet által tartott hitoktatás is.

A hitoktatást nem igénylő gyerekek számára etikát tanítunk.

KATOLIKUS ÉS REFORMÁRUS EGYHÁZ BEMUTATKOZÓJA

Katolikus Egyház weboldala

Katolikus és Református hittan tájékoztatója szülőknek

Református Egyház weboldala

Evangélikus Egyház bemutatkozó

https://www.tkbe.hu/elkotelezett_buddhizmus/hittan-es-erkolcstan-oktatas