Technika 2. évfolyam                                                                                                    

Követelmények:

 – Ismerjék az ember természetátalakító munkáját.

– Tartsák be a munkahelyi szokásokat, a csoportmunka szabályait.

– Ismerjék a vizsgált anyag tulajdonsága és felhasználhatósága közötti összefüggést.

– Legyenek képesek az elvégzendő munkához szükséges eszközök és szerszámok balesetmentes használatára.

– Legyenek képesek játékok, használati tárgyak megtervezésére (vázlatrajzok készítésére), elkészítésére a tanult műveletek alkalmazásával.

– Alkalmazzák a gyalogos közlekedés tanult szabályait.

– Alkalmazzák a tömegközlekedési eszközök használatára vonatkozó szabályokat.

Minimum követelmény:

 • Legyenek képesek az alapvető viselkedési normák szerint élni.
 • Maguk körül rendet tartani.
 • Az ember természetátalakító munkájának megismerése (lakóhely és lakótér).
 • Az anyagok tanult tulajdonságainak ismerete.
 • Az elvégzendő munkákhoz szükséges eszközök és szerszámok biztos, balesetmentes használata.
 • Látszati rajz, vázlatrajz készítése. A rajzelemek helyes alkalmazása.
 • Egyszerű tervezés, építés.
 • A háztartás és a hozzá kapcsolódó szokások megismerése és elmesélése.

Optimum követelmény:

 • Térérzékelés, konstruáló képesség fejlesztése.
 • Többféle megoldás keresése a tervezésben.
 • Méretarányok megfigyelése és alkalmazása.
 • Lényeges és lényegtelen ismérvek szétválasztása.
 • Játéktárgyak kialakítása, elkészítése egyre nagyobb önállósággal.
 • Összefüggések felfedezése tárgyak funkciója és anyagi tulajdonságaik között.
 • Az anyagokhoz és a készítendő munkadarabhoz megfelelő művelet tervezése, munkaeszköz megválasztása.
 • Feladattudat fejlesztése.

Veszélytudat kialakítása (a járművek használatával kapcsolatos veszélyhelyzetek ismerete).