A tanuló a tanórára taneszközeivel (tankönyv, hangjegyfüzet, íróeszköz-ceruza) érkezzen. Az értékelés legfőbb szempontja az éneklésben való aktív részvétel. A dalok emlékezetből való éneklése, a dalokhoz kapcsolódó zenei ismeretek reprodukálása, a többször meghallgatott zeneművek felismerése. 5-10 dal egységes, tiszta éneklése, helyes artikulációval, a dallam és a szöveg kapcsolatára épülő előadásmóddal. A felső ré és felső mi hangok, a helyes hétfokúság és a tanult hangközök felismerése a tanult dallamokban. A violinkulcs, a tanult ritmusok, ütemvonalak felismerése, olvasása, lejegyzése. Öt- és hétfokú dallamok éneklése betűkottáról. Részvétel a zenei tevékenységekben. Zenetörténeti ismeretek elsajátítása (ókor, középkor, reneszánsz, barokk). Az énekórán nyújtott szóbeli és írásbeli teljesítményt folyamatosan értékeljük, az osztályzatokat ezekből állítjuk össze.