• ismerje a tanult alapfogalmakat, tudja azok meghatározását,
 • ismerje az anyag részecskeszerkezetét, az elemi részecskék, valamint az atom a molekula és az ion jellemző tulajdonságait,
 • tudja csoportosítani az anyagokat,
 • tudja megkülönböztetni az anyag fizikai és kémiai változásait,
 • tudja csoportosítani a kémiai reakciókat,
 • ismerje a periódusos rendszer első húsz elemének vegyjelét, a tanult molekulák és ionok képletét,
 • ismerje a kémiai jelek mennyiségi jelentését,
 • tudjon megoldani egyszerű számítási feladatokat,
 • legyen tisztában a környezetet veszélyeztető hatásokkal, ismerje azok csökkentésének, illetve elhárításának lehetőségeit,
 • tudja használni az egyszerű laboratóriumi eszközöket,
 • tudja értelmezni a különböző háztartási vegyszerek használati utasításait,
 • tudja kémiai ismereteit szabatosan néhány mondatban elmondani vagy leírni,
 • tudja a jelenségek vizsgálata során szerzett tapasztalatait, megfigyeléseit szóban vagy írásban pontosan rögzíteni,
 • tudja használni az iskolai könyvtár ismeretterjesztő könyveit és folyóiratait ismereteinek kiegészítésére használni.
 • Évente egy projektmunka készítése