4. osztályos technika tantárgy minimum követelménye

A hétköznapokban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján. Az egészséges életmód elemi szabályinak ismerete. A környezeti kultúra értékeinek ismerete és megóvása.

  • Jártasság a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályainak alkalmazásában.
  • Ismerje a méréshez szükséges eszközöket, munkája során használja azokat.
  • Tudjon egyszerű tárgyakat elkészítése mintakövetéssel.
  • Törekedjen a munkaeszközök balesetmentes használatára.
  • Aktív részvételre és együttműködésre való törekvés a tevékenységek megvalósítása során.
  • Tudatosan törekedjen munka közben a rend és a tisztaság megőrzésére.
  • Ismerje az ésszerű takarékosság elvét és lehetőség szerint munkája során alkalmazza.