• legyen képes, a technika elveinek figyelembevételével a környezet jelentőségének felismerésére,
 • legyen tisztában, a környezettudatos átalakítás elveivel és szükségességével,
 • tudjon egyszerű, mindennapos technikai rendszereket azonosítani,
 • legyen képes, a kommunikáció alapfogalmainak alkalmazására, tömegkommunikációs eszközök kezelésére,
 •  legyen képes, az egyszerű műveleti algoritmusok értelmezésére és végrehajtására (egyszerű tervek és vázlatrajzok készítése),
 • legyen képes becsülni, centiméter pontossággal, mérni milliméter pontossággal,
 • legyen képes, egyszerű műszaki rajzok olvasására és készítésére,
 • tudja a gyalogos, a kerékpáros és a tömegközlekedés szabályait és a helyes magatartásformákat alkalmazni,
 • az egészséges életmód fontosságának tudata,
 • a következetes és rendszeres tisztálkodás ismerete,
 • az életkornak megfelelő önkiszolgáló tevékenységben való részvétel,
 • legyen képes, az egészséges táplálkozás jelentőségének felismerésére,
 • a családi munkamegosztás ismerete, a házi és ház körüli munkák gyakorlása,
 • legyen képes, a szükséges eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes használatára,
 • ismerje az öltözködés meghatározóit és gondozását,
 • környezetkímélő magatartás és takarékosság fontosságának felismerése,
 • a tudatos fogyasztói ismeret.