Képességeinek megfelelően első osztály végén a tanuló:

 • tájékozódjon jól saját testén, tudja megnevezni főbb testrészeit.
 • tudja az irányokat helyesen használni a gyakorlatban.
 • ismerje iskolája nevét és pontos címét.
 • tudja elmondani saját lakcímét, szülei nevét.
 • tudja helyes sorrendben felsorolni a hét napjait, a hónapokat és az évszakokat.
 • tudja megnevezni a napszakokat képek segítségével.
 • tudjon röviden beszámolni a napi időjárásról, a tanult időjáráselemek használatával szóban és rajzban.
 • konkrét esetekben tudja az élőt az élettelentől megkülönböztetni.
 • ismerje fel a lágy- és fás szárú virágos növény fő részeit.
 • tudja szétválogatni az állatokat és a növényeket.
 • az állatok közül tudja megkülönböztetni az emlősöket, madarakat és rovarokat.

tudja megoldani az írásbeli feladatokat minimum 40%-ban.