A továbbhaladás feltételei

 • szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás
 • szövegértelmezés egyszerű esetekben
 • a tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz esetén
 • sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén; az összes eset felsorolása
 • alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben a racionális számkörben
 • egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értékének kiszámítása
 • elsőfokú egyenletek megoldása
 • egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel
 • ax+b függvény és ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén
 • háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszíne és térfogata
 • adott pont eltolása adott vektorral
 • kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban
 • Pitagorasz-tétel ismerete
 • relatív gyakoriság
 • grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben