• a technika társadalomra és természetre gyakorolt hatásainak vizsgálata,
 • tudjon véleményt alkotni a fenntartható fejlődésről,
 • legyen képes a lehetséges környezetkímélő nyersanyag és energiaforrások bemutatására és elemzésére a felhasználhatóság szempontjából,
 • ismerje, az információs rendszereket és csatornákat, információ átadás továbbítását, tárolását,
 • ismerje a számítógép szerkezetét, működését,  
 • legyen képes egy konkrét egyszerű gyártási folyamat bemutatására,
 • legyen képes az erőműtípusok egyszerű összehasonlítására,
 • ismerje az alternatív energiaforrásokat és a környezetkímélő technológiákat,
 • legyen képes gépek működésének bemutatására, modellezésére,
 • a gépek általános jellemzőinek ismerete,
 • ismerje az erőgépek működését,
 • legyen képes, a jelentős magyar és külföldi találmányok és feltalálók azonosítására,
 • a közúti, a légi, a vízi, a vasúti közlekedés rendszereinek elemzése,
 • legyen képes a kultúrált közlekedési magatartása alkalmazására,
 • korszerű táplálkozás módszereinek használata,
 • tudjon korszerű ételsort önállóan összeállítani,  
 • tudjon, egyszerű háztartási gépeket használni,  
 • az infrastruktúra elemeinek ismerete,
 • legyen képes a fogyasztói érdekvédelem lehetőségeinek felismerésére,  
 • a takarékosság alkalmazása,
 • legyen képes a piaci kínálat megítélésére és minősítésére,  
 • legyen képes a növények gondozására, ápolására,
 • pályaválasztási alapfogalmak gyűjtése.