1.a osztály

Gaál Edit és Vajda -Tajti Rita

Mindketten több éve dolgozunk pedagógusként.

Megtisztelő feladatnak érezzük, hogy a ránk bízott gyermekekből becsületes, figyelmes, egyre gyarapodó tudású emberpalántákat neveljünk.
Fontosnak tartjuk, hogy az iskola olyan hely legyen a gyerekek számára, ahol jól érzik magukat, ahol barátokat találnak, ahol érzik, hogy szeretik őket. Ugyanakkor célunk az is, hogy élményekkel átitatva sajátítsák el a tananyagot és tanulják meg, hogy már kötelességeik vannak, melyek teljesítése az ő feladatuk. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmentesen történjen az óvoda és iskola közötti átmenet.

Az alsó tagozatos korosztály legfőbb tevékenysége a játék. Fontosnak tartjuk, hogy a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságoknak megfelelő módszerekkel jókedvű légkörben, játékosan, a tevékenykedtetést előtérbe helyezve juttassuk új ismeretekhez a gyerekeket. A tanulás mellett olyan osztályközösség kialakítására törekszünk, ahol tisztelik, segítik és elfogadják egymást. Olyan nyugodt légkört szeretnénk kialakítani, ahová szívesen jönnek mindennap, és jól érzik magukat, barátokra találnak.

A tanítás mellett hangsúlyt fektetünk a nevelésre is.
Tanítványaink egész személyiségét igyekszünk kialakítani, ügyelünk arra, hogy birtokában legyenek az alapvető emberi értékeknek.
Munkánkat közösen  a szülőkkel, szorosan együttműködve szeretnénk végezni, hiszen a célunk közös: boldog, értékes emberek nevelése.

„ Mindenki láthatalan drágaköveket rejt magában, akármilyennek született, s ezt csiszolni, formálni kell.”

( Marlo Morgan)

1.b

Boros Jolán és Pethőné Plósz Bernadett

Boros Jolán

Immár 12. éve tanítok a Gyulai István Általános Iskolában és a harmadik sportosztályos csoportommal fogok nemsokára megismerkedni. 1997-ben kezdtem a pályát a Bessenyei György Tanárképző Főiskola elvégzése után. Egy gyermekkori álmom vált ezzel valóra.

Munkámban igyekszem megteremteni a tanuláshoz szükséges motiváló légkört, változatos módszerek, digitális eszközök alkalmazásával. Már első osztálytól fogva nagy hangsúlyt fektetek a kommunikáció fejlesztésére, tanóráimon beszédközpontúságra törekszem.

Elképzeléseim szerint fő feladatom nem csupán az ismeretanyag átadása, hanem tanulóim személyiségének kibontakoztatása, kiegyensúlyozott, motivált személyiségük kialakítása. Fontos számomra a biztonságot sugárzó iskolai légkör megteremtése. Az elmúlt években tanulóim nemcsak az iskolai versenyeken értek el szép eredményeket, hanem a kerületi versenyeken is megmérettették magukat.

Hiszem, hogy ha az iskola és a szülők együtt tudnak és akarnak csapatként dolgozni, akkor olyan alapot kaphat ezek alatt az évek alatt a gyermek, ami segít neki abban, hogy a kis elsősből egy okos, szeretetteljes, ügyes felsős, később pedig egy kiegyensúlyozott felnőtt válhasson. Hiszem, hogy szeretettel, pozitív megerősítéssel, türelemmel sokkal többre vagyunk képesek, mint azt magunkról gondolnánk.

Nagy örömmel és szeretettel várjuk leendő elsőseinket!

Pethőné Plósz Bernadett

14 éve tanítok a Gyulai István Általános Iskolában, testnevelés irányultságú osztályban. Feladatom, hogy a gyerekek fejlettségéhez, teherbírásához mérten megszerettessem az iskolát, ahová jó minden reggel megérkezni. Ahol nyugodt, szeretettel teli légkör, izgalmas feladatok és jó barátok várják. Ahol minden nap valamivel gyarapodik, valami újat tudhat meg a világról és magáról.