Főoldal | Iskolánk 1953-tól | Története

Iskolánk története

Épületek, nevek, fejlődés.

Iskolánk története ott kezdődik, ahol több peremkerületi iskola története kezdődik, folytatódik. 1950. január 1-i hatállyal, több Budapest környéki települést közigazgatásilag Budapesthez csatoltak. Sok előnnyel, és hátránnyal is járt ez a folyamat, de egy biztos, az iskolák építésében, felújításában fontos szerepet játszott, hogy közvetlenül a budapesti költségvetésből lettek egyes beruházások megfinanszírozva. Hogy a mi iskolánk terve mikor születhetett meg, pontosan nem tudjuk. Azt viszont igen, hogy 1952-ben kezdődött iskolánk épületének építése, mely abban az időben igen jelentős beruházásnak számított.

Érdekesség

Arról sajnos nincs információnk, hogy az iskola első épületét ki tervezhette, azonban feltételezhetően a KÖZTI, vagyis a Középülettervező Intézet készíthette a terveket, mint abban az időben minden középület tervét. A korra jellemző, hogy az épületek tervezésekor, már meglévő tervekhez nyúlnak vissza, és egyes elemeit átveszik a már meglévő, és engedélyezett épületeknek. Így fordulhat az elő, hogy a nekünk megszokott iskolaépület, a jellegzetes, oszlopokkal díszített bejárat felbukkan más iskolák épületein is. Érdekesség még, hogy a Brassó Utcai Általános Iskola szintén 1953-ban nyitotta meg kapuját. Mind a két lentebb látható iskolaépület nagyban eltér a mi iskolánk épületétől. Az egyik vonalvezetésében is, de mind a két épület fő homlokzata tükörképe a mi iskolánk fő homlokzatának. A bejárat és a bejárat melletti ablakok nélküli, zászlórudakkal díszített rész (ami a mi iskolánk bővítése során megszűnt) a homlokzat jobb szélén található, míg a mi esetünkben a baloldalon. És ki tudja még hány épületen köszön vissza kisebb-nagyobb módosításokkal ez a motívum...

A budapesti Brassó Utcai Általános Iskola bejárata. A budapesti Keresztury Dezső Általános Iskola.

   
A környék akkortájt hajszálnyira sem hasonlított a mai formájára. Az iskola épülete egy feltöltött, mocsaras, az agyagkitermelés után visszamaradt kubikgödrös területen épült fel. A város felőli oldalán frissen épült, vagy épülőfélben lévő családi házak álltak, míg a másikon, bulgárkertészek földjei között lehetett látni néhány házcsoportot.

Erzsébetfalva térkép, 1910. A korabelei térképrészleten jól megfigyelhető, hogy a mai Magyar utca sincs még meg, és az akkori Kossuthfalvától a Határ út irányában haladva meglehetősen beépítetlen még a környék. A Ferencz József utca (mai Mártírok útja) keresztutcáinak nagy része még nincs is meg. 

Birkák legelésznek békésen a "Zöldlapos"-on. Ma Emlékezések terének hívjuk.

 

 

A korabeli képen jól megfigyelhető a szellős városszerkezet. A képen az erzsébetfalvai Magyarok Nagyasszonya templom látható, a mai Magyarok Nagyasszonya tér és Köztemető utca sarkának magasságából fényképezve. A háttérben a Török Flóris Általános Iskola egykori épülete.

Az építkezést a Budapesti Városépítési Intézet mérnökeinek terve alapján, az Építésügyi Minisztérium 44. sz. Vállalata végezte.

Az iskola épülete 1953-ban. Az építkezés még folyik, de hamarosan megnyitja kapuit.

 

Az iskola épülete a megnyitó előtt nem sokkal. A munkák még folynak, hiszen a tornaterem épülőfélben van.


Az iskola 1953-ban került átadásra, ami igen nagy esemény volt a kerületben. Tágas tantermeivel, folyosóival, előadótermeivel, korszerű fűtésrendszerével, épülő tornatermével, a kerület legjobban felszerelt iskolája lett, a második világháború pusztítása utáni első új iskola a kerületben. Kétszintes épületként, a ráépített magas sátortetővel, messze kimagasodott az akkori tájból. Széles, és magas homlokzatával, tekintélyt parancsoló, oszlopokkal díszített, bejáratával, hatalmas kétszárnyú fa kapujával, messze kitűnt az akkori kertvárosi, helyenként tanyavilágra emlékeztető Pesterzsébet épületei közül. A kerületi általános iskolák sorában 14-ként kezdhette meg működését 8 tantermével, 2 kihelyezett tantermével, és 700 tanulóban meghatározott kapacitásával (kétműszakos oktatási rend mellett).

1953. szeptember 1-jén, Állami Általános Iskola névvel, megkezdődött a tanítás. Tekintve, hogy a kerületben több iskola is ezt a nevet viselte, gyakran Mártírok útja 216, vagy 215 számú Általános Iskola néven szerepeltünk, tablókon, évkönyveken a megkülönböztethetőség miatt (Az 50-es években még 216., később 215. volt az iskola házszáma, mely napjainkban már 205.). A Mártírok útján (régen Ferencz József utca) már a 20-as években állt iskola. Ezért a köznyelvben gyakran ?új Mártírok? néven emlegették iskolánkat, mely a 80-as évekre ?Mártírok?-ra redukálódott, később "Stromfeld"-re tértek át a köznyelvben.

A Mártírok útja 216. jelölésű fotótábla A Mártírok útja 215. jelölésű fotótábla A Mártírok útja 205. jelölésű fotótábla.
És hogy a köznyelvben mennyire is voltunk mi Stromfeld? Megfigyelhető egy, a kerületi iskolák fejlesztéseit bemutató, az önkormányzat által kiadott, 2010-es tájékoztatófüzetből kiollózott képek feliratain. Minden iskola a hivatalos nevén jelenik meg, míg mi Stromfeld vagyunk.


Az iskola kapujának megnyitásakor, a kor szellemének megfelelően fiú-, és leány osztályokban elkülönítve folyt az oktatás. Az épületben is elkülönítve voltak a fiú-, és leány osztályok. A leány osztályok az emeleten, a fiú osztályok a földszinten voltak elhelyezve. Ennek megfelelően két úttörőcsapat kezdte meg működését. Az 522-es számú Kanizsa Dorottya (leány), és a 3076-os számú Kinizsi Pál (fiú) úttörőcsapat.

Az iskola egykori úttörő szobájának falát egy gipszből készült, „ a sátortáborban ébresztőt fújó pajtásokat” ábrázoló dekoráció díszítette. Előtérben a korabeli iskolapadok.


Az első, 1953/1954–es tanévben, az 1. évfolyam kivételével, minden tanuló más kerületi iskolákból került áthelyezésre, ezzel is enyhítve a kerület túlterhelt iskoláinak zsúfoltságát. A megnyitással egy időben, a Szabadka utcában működő 2 tantermes iskolát is hozzánk csatolták. (Ez az épület később a gyermekorvosi rendelőnek, majd teljes átépítését követően a mai körzeti orvosi rendelőnek ad otthont.) Ez az intézmény 1953 előtt a Lázár utcában lévő általános iskolához csatoltan működött, és gyakorlatilag egy kétszobás családi házat takart, ahol a tanári szobát a konyhában alakították ki. A Szabadka utcai épület adott helyet a napközinek, ahol 2 csoportban 80 napközissel indult az első tanév. Iskolánkban 1953-óta működik ifjúsági könyvtár, mely látogatottságát jelzi, hogy a 70-es években évi 3000 könyvet kölcsönöztek tanulóink.

Iskolánk első elsősei. Akkortájt fiú-, és leány osztályok egy képen szerepeltek rendszerint.


1954-ben elkészült, és átadásra került az iskola tornacsarnoka is, a hozzá tartozó öltözőkkel, és szertárral együtt.

A tornaterem 1954-ben, az átadás után közvetlenül.


Az 1954/1955-ös tanévben a napközis csoportok átkerültek a Mártírok útjai épületbe, ahol a földszinten két termet vehettek birtokba. Ezzel egy időben, a Szabadka utcában is megindult a tan ítás.

Az iskolánk 1954-ben. A képen nem látszik, de már elkészült a tornacsarnok, a mai óvodának, és a mára már hatalmasra nőtt jegenyefáinknak még nyoma sincs, valamint a napközis szárny sem található még a tornacsarnok mögött. A kép az akkor még nem-, ma már nem létező buszvégállomás magasságából készült.


1957-ben, a XX. kerületi Oktatási Osztály irányításával iskolánkban megszerveződik, a Sportiskola. Kézilabda, torna, röplabda, és labdarúgás sportágakban indult meg a sportiskolai képzés.

Az 1957/58-as tanév végén kiadott évkönyvünk fedőlapja.  Egy "Sportiskola" mezes leány,
ezen 1957 és 1964 közötti képen.


  Az 1958/59-es tanévben iskolánk nevet változtatott. A Tanácsköztársaság kikiáltásának 40. évfordulójára készülve, a tanulók gyűjtő, kutatómunkába kezdtek, és egy nagyszabású kiállítást sikerült megszervezni az általuk gyűjtött iratok, levelezőlapok, katonai emlékek, egyenruhák felhasználásával. A kiállítási tárgyak egy részét a Pesterzsébeti Múzeum elkérte. A kiállítás és ünnepségsorozat elismeréseként volt lehetőség a névváltoztatásra, hiszen ez abban az időben nem ment könnyen. Így az 1958/1959-es tanév végén, a tablóinkon már a Stromfeld Aurél Általános Iskola név szerepelhetett. 1959-től az iskola bélyegzőjén is az új név szerepel.

Egy kézzel készült meghívó elő-, és hátlapja. A meghívót a Pesterzsébet Múzeum akkori igazgatója kapta. A meghív szó két helyen és két alakban jelenik meg, és természetesen mind a két alkalommal rövid "i"-vel. Ez vajon akkor feltűnhetett valakinek?

 

Az iskolaépület homlokzata 1959 júliusában. Az alsósok épülete még nincs meg, zászlórudak és az ablakok még az eredeti helyükön. Viszont jegenyefáink már itt-ott elérik az emeleti ablakok alját, és talán már a hivatalos nevünk is a Stromfeld Aurél Általános Iskola.


Az 1960/1961-es tanévben az addigi fiú-, és leány osztályokat vegyes, koedukált osztályok váltják fel.

A kerület folyamatos fejlődése nyomán, egyre több kertes ház épült a környéken, és egyre több gyerek elhelyezését kellett megoldani. A szülők egyre nagyobb számban vették igénybe a napközit, hiszen a városrész fejlődésének köszönhetően egyre több családból találtak munkát a környékbeli gyárakban, vállalatoknál. Az oktatási rendszer változása következtében új tantárgyként belépő gyakorlati foglalkozások biztosításához tanműhelyekre volt szükség.

Egy 1960-as meghívó diákjaink előadására, melyet az úttörő táborozás javára szerveztek.


Ezért 1961 májusában, szülői kezdeményezésre, a kerület támogatásával, teljesen önerőből elkezdődött a napközis, és műhelytermi szárny építése. Az építkezésen a munkát Tiry György tervei alapján, az iskola dolgozói, tanulóinak szülei, és tanulói végezték. Az iskola mögötti terület feltöltésére, a Pesti Vigadó bontásából származó törmeléket hoztak, melyből a diákok kiválogatták, és megpucolták a még használható fél-, és egész téglákat. Ezekből a téglákból épült fel az új épületszárny.

Az új épületszárny, egy 1984-es fényképen.


1961-ben elballagnak az első olyan tanulóink, akik már elsősként a mi iskolánkban kezdték meg tanulmányaikat.

Iskolánk első elsőseinek ballagási tablója.


1962. augusztus 31-én átadtuk az új, napközis épületszárnyat, melyben az ebédlő és a konyha is helyet kapott. A két ebédlő délután a napköziseknek adott otthont, így a főépületben újra rendeltetésének megfelelően lehetett használni a technika szaktantermeket. Ebben az évben egyesül a két úttörőcsapatunk, és 1962. november 7-én, az 522. sz. Stromfeld Aurél Úttörőcsapat nevet veszi fel.

Kisdobos avatás az iskola udvarán. Úttörő avatás szintén az udvaron.


Az 1960-as évek második felében felépült szomszédságunkban a Mártírok úti lakótelep. A lakótelep lakásait nagy részben fiatal házasoknak utalták ki, így hamarosan az iskolában tanuló diákok létszáma is jelentősen emelkedett.

Az iskola bejárata a 60-as évek közepén. A háttérben megfigyelhető a még át nem adott lakótelepi épület.


1964-ben a sportiskolai működés véget ér, és az egyes szakosztályokat sportegyesületekhez csatolták. Iskolánk bázis egyesülete a Budapesti Spartacus SC lett. Jelentős utánpótlás nevelés folyt az iskolában, elsősorban kézilabda tekintetében.

Gyakran volt arra szükség, hogy leleménnyel pótoljuk a hiányosságokat. Így kerülhetett Spartacus mezbe a Mikulás.

 

Az iskola homlokzata a Határ út felöl fényképezve. Jól megfigyelhető a régi betonkerítés indulásának helye. A fénykép 1965-ben készült.


1967-ben egy több mint 2000m2 alapterületű új sporttelepet építettünk, az iskola területéhez kapcsolva az északi oldalon. Ezzel helyet tudtunk biztosítani a szabadtéri sportokhoz a tanulóink számára.

Kisdobosok a hátsó udvaron. Jól megfigyelhető a régi betonkerítés, mely egy későbbi bővítés során lebontásra ítéltetett. A bővítés során erre a területre építették a salakpályát. A kép érdekessége, hogy az ABC még nem látszik rajta.
A Vécsey lakótelep építése. Kisdobosok a hátsó udvaron. A betonkerítés még megvan, és már az ABC is felépült.


1970-ben új "szomszédokat" kaptunk. Felépült az iskola egyik felén az óvoda, a másik felén az ABC. Ezzel az iskola területe a mai formájában körbehatárolódott, és a további terjeszkedés lehetősége megszűnt. Bár ezt követően az iskola épületeinek helyet biztosító telek több alkalommal is területrendezésen esik át, és ezek közül két alkalommal megnövelik a telek méretét, de ezek a változások elenyésző mértékűek a telek egészéhez viszonyítva. Elkezdődik a "Vécsey lakótelep" építése is, ahol évről évre haladva adják át az épületeket. A lakások kiutalásakor itt is elsősorban fiatal házasokat részesítenek előnyben, így számítani lehet a közelgő gyermekáradatra.

A tornaterem mögötti színpad még körív alakú elejével egy 1968-as ünnepségen. A háttérben a régi "betonpálya" mely a mai napközis udvar helyén volt, a Mártírok útjával párhuzamosan, és itt is a régi betonelemes kerítés futott végig, az udvar még földes volt.  Kézilabdázó diákok a régi betonpályán, a mai uszoda mögötti részen. Talán ezen a képen látható legjobban a régi betonelemes kerítés.


 


Az 1971/1972-es tanévben, a hagyományosan jó sporteredmények, a különböző szintű versenyeken való kiemelkedő szereplés, az iskola adottságai, és a vezetés hozzáállása eredményeként a Stromfeld Aurél Általános Iskola lett a kerület első testnevelés tagozatos iskolája. Az 1-3-5. osztályokban indult meg a testnevelés szakosított tantervű tanítása.

Az 1972/1973-as tanévben a szakosított sportoktatás már 1-6. évfolyamokban folyik.

Ünnepség a tornaterem mögötti színpadon. A színpad eleje még körív alakú, de a korábbi téglafalat mely szegélyezte, már terméskőborítás váltotta fel, illetve bekerült egy zászlórúd is a színpad mellé.

1973-ban, Pest, Buda, Óbuda egyesítésének 100. évfordulóján, átadásra került az iskola udvarán, a kerület egyetlen tanuszodája.

Az iskola uszodája az 1973-as átadás után. Az udvar egy részét még föld borítja. Az uszodánk egy 1981-es fényképen.


1975-től kezdődően működik iskolarádió az intézményben. A felszerelt stúdióval, a tantermekben elhelyezett hangszórókkal, generációknak biztosította a szünetekben a kikapcsolódást.

1978-ban, a 25. fennállás alkalmából kiadott jubileumi évkönyvben már említés esik a nagymértékben megnövekedett tanulói létszámról, és a megoldásról is. 1978-ban már kész az új épületszárny terve, mellyel újabb 15 tanteremmel bővíthető az iskola kapacitása.

A 25 éves jubileumi műsor. A színpadon az akkori néptánccsoportunk. A 25. évfordulóra kiadott jubileumi évkönyvünk fedőlapja.


1980-ban átadásra kerül az új épületszárny, melyet a régi épülettel egybenyitva építettek. Ehhez a régi épületen is átépítésekre volt szükség. Az ABC felőli homlokzatról ablakok vándoroltak át az utcai homlokzatra, és ennek a résznek a belső kialakítása is megváltozott. Ekkor kerülnek le a homlokzatról a zászlórudak is. Az új épület felépítéséhez helyre volt szükség, ezért a régi betonkerítést elbontják, a kerítés vonalát kitolják a Határ út irányába, és drótháló kerítés kerül visszaépítésre.

Az új épületszárny 1981 januárjában. Előtérben: a salakpálya korcsolyapályává változik. Az új épülettel egy időben elkészült salakpálya köré ültetett nyárfákat locsolják.
1981 júniusa.


Az 1980-as, 1990-es években, az iskola épületeiben nagyobb változás nem történt. Azonban belső értékeit folyamatosan megőriztük, fejlesztettük. Nagymértékű szülői, és dolgozói összefogással az iskola minden szeptemberi kapunyitásra tudott egy kis meglepetéssel szolgálni.

1991 szeptemberében - az eddigi rajzpályázatokon aratott sikerek hatására, Balázs Péterné igazgatónő kezdeményezésére - indul az első képzőművészeti tagozatos osztályunk, ezzel már két féle terület közül választhatnak azok, akik emelt óraszámban szeretnének foglalkozni az általunk kínált műveltségterületek egyikével. A tagozat indulását három évvel követte az eddig legnagyobb hírverést kapott siker: negyedikes osztályunk Párizsba utazhatott egy hétre, ahol egy nemzetközi gyermektalálkozón képviselhette Magyarországot Hegyi Barbara színésznő mentorálásával. Azóta is számos sikert értek el tanítványaink versenyeken, hazai- és nemzetközi pályázatokon. Jutalmul, többen sokszor családjukkal együtt utazhattak távoli tájakra: Horvátországba, Párizsba, Kenyába, de Japánba is eljutott egy negyedikes lány édesapjával, ahol a díjátadáson láthatták, hogy az öt fődíjas tanuló nemzetének zászlói közül a magyar leng a legmagasabban; mint kiderült a fődíjakat is rangsorolták…

1996 tavaszán az akkori 6. c osztály tanulói az "Életrevaló Plusssz" országos versenyen, több fordulóban továbbjutva értek el III. helyezést, és nyertek többek között egy PC is, melyet a pályázók iskolája kapott. Így kerülhetett iskolánk első PC-je a gyerekek jóvoltából hozzánk.

Szintén 1996-ban hivatalosan is bejegyzik a Pesterzsébeti "Spóra" 4H Klub-ot. Budapesten elsőként a mi iskolánkban alakul 4H klub. A klub történetei leírását nem szőttük bele az iskola történetébe, mert terjedelme miatt nagyban megnövelte volna, így külön oldalt kapott. Kattintson ide a megnyitáshoz.

2003-ban, az iskola fennállásának 50. évfordulójára jubileumi évkönyvet jelentettünk meg, és egy emléktábla felavatásával állítottunk emléket mindazoknak, akiknek az eltelt idő alatt iskolánk az élete része volt. De ezek mellett jubileumi tárlat is megtekinthető volt, ahol diákjaink alkotásait állítottuk ki.

A jubileumi emléktábla.  Az 50. évfordulóra kiadott jubileumi évkönyvünk.


2005-ben megkezdődnek iskolánkban a rekonstrukciós munkálatok, melynek első szakaszában az alsósoknak otthont adó, "új épület" három szintje érintett (az alagsori rész nem újul meg). A felújítás során a nyílászárók cseréje, a termek és folyosók világítás rendszere, elektromos hálózata, padló és falburkolatai, festése és a mellékhelységek teljes egészében megújulhatnak. Az épület külsőleg is újrafestésen esik át. A tantermek új bútorokat is kapnak, így már a kor elvárásainak is megfelel az egész épület.

A megújult folyosó... egy megújult osztályterem... és még egy megújult osztályterem.


2006-ban elindul az iskola első weblapja a www.stromfeld-bp.sulinet.hu címen. A weblapot akkori informatika tanárunk készítette, és tartotta karban.
 

Az iskola első weblapja.

Szintén 2006-ban a felújítási munkálatok folytatódnak, melyek során a felsősöknek otthont adó, "régi épületszárny" és a tornacsarnok külsőleg, belsőleg és szerkezetileg is megújul. A régi épület teljes felújítása érinti az épületgépészeti szerelvényeket, berendezéseket, a teljes elektromos hálózatot, a világítótesteket, a nyílászárók cseréjét korszerű műanyag nyílászárókra, homlokzatok felújítását, újrafestését, az épületek belső tereinek újra burkolását, újrafestését, az informatikai hálózat felújítását.

A régi épület a felújítás előtt. És a felújítás közben. A büfé is új lett.


A felújítási munkálatokkal egy időben elkezdődik a "napközis szárny" lapos tető szerkezetére történő ráépítés. Az emeleti szinten helyet kaphatott 3 szaktanterem, fejlesztő helyiség, és egy új, tizenhat állásos informatika terem is. Az újonnan kialakított rész 2006 őszére készült el.

Az új épületrész kezd alakot ölteni. Kívülről már minden szép. Az új épületrész egyik szaktanterme.


2007-ben a felújítási munkálatok folytatódnak, és az első ütemben az alsósok épületszárnyában kimaradt alagsori rész is megszépül, modernizálódik. A felújítás érinti a kondicionáló termeket, a kiszolgáló öltözőket, és mellékhelyiségeket. Ezek mellett egy kézműves termet is kialakítottunk az alagsorban, ahol többek között a már meglévő fazekas-korongok, és kerámiaégető kemence is helyet kapott.

2009-ben iskolánkban megkezdődik az akadálymentesítés, mely folyamán 2 lift is beépítésre kerül, és így az iskola teljes egészében akadálymentessé vált.

2009. szeptember 1-étől iskolánk uszodája már nem a kerület tanuszodája. Az újonnan felépült Erzsébeti uszoda vette át a kerületi tanuszoda szerepét. A szép új uszoda, tágas tereivel, nagy medencéivel, európai színvonalú kialakításával méltán tarthat igényt a kerület tanuszodája címre. Iskolánk diákjai továbbra is a mi uszodánkba járnak úszásoktatásra.

A 2009/2010-es tanévvel egy időben elindul iskolánk második weblapja a www.stromfeld.hu címen.

A 2010-es esztendőből egy megrendítő történést is meg kell említenünk.
A sok-sok kisiskolást nevelő, tanító, Pál Tiborné, vagy ahogyan mindenki ismerte és emlegeti azóta is: Pál Kati néni, rövid súlyos betegség után május 6-án meghalt.
Iskolánk történetében még nem fordult elő, hogy aktív dolgozótól kell búcsút vennünk. Azért is nehéz volt elfogadni a megváltoztathatatlant, mert Kati vidámsága, sportos életvitele, vitalitása mindig is az életörömről szólt. 2009. szeptemberétől igazgató helyettesként is hihetetlen lendülettel dolgozott, volt osztályába járó tanítványa édesapjával, Sas Attilával az ország egyik legjobb iskolai weblapját hozták létre. (A fentebb már említett, stromfeld.hu címen)  Megszervezte az intézményben történő véradást, de mire erre sor került, már neki volt szüksége segítségre. Halálhírére döbbent csend borult az iskolára.
 
Ennek az évnek augusztusában kezdődött az iskola legnagyobb volumenű fejlesztése, egy 1500 négyzetméter alapterületű két szintes sportcsarnok felépítése.
Az alapkő letételekor már első (elsős) birkózó sportiskolásaink álltak sorfalat egyenruhájukban.
Az anyagiakat az állam, az önkormányzat és – az iskola alapítványán keresztül – a támogató összefogásával lehetett megteremteni. A kedvezőtlen gazdasági korszakban már az építkezés megkezdése is hihetetlennek tűnt, hát még a tempó!
A 2010. év csapadékrekordot hozott az országban. A mérések kezdete óta nem esett ennyi eső egy évben, mint ekkor. Pesterzsébeten 1021 mm. Nos, a szinte állandó eső ellenére gomba mód nőtt leendő csarnokunk, mely 2011. tavaszára elkészült.
 
 


2010-ben a régi informatika szaktanterem megújul, és az iskola második informatika termeként várja a gyerekeket.

A régi informatika szaktanterem teljes felújítás után, immáron második informatikateremként.


A 2009/2010-es tanévtől együttműködési megállapodást kötöttünk a Művészetek Palotájával, melynek célja a gyermekek sokoldalú fejlesztése, nevelése a különböző művészeti ágakban rejlő lehetőségek kihasználása. A foglalkozások részben az iskolában, részben pedig a Művészetek Palotájában kerülnek megrendezésre ingyenesen, illetve kedvezményes áron.

2010. december 20-án úsznak utoljára diákjaink az iskola uszodájának medencéjében. Szomorú szívvel gépelem e sorokat, mert ugyan nem a legmodernebb, nem túl tágas, de mégiscsak a mi uszodánk volt. A miénk volt, Stromfeldeseké. És őszintén remélem, hogy a kerület többi iskolájának tanulója, volt tanulója és tanárai is hasonlóképpen a sajátjuknak érezték, hiszen az 1973-as megnyitása óta, 35 tanéven keresztül volt a kerület tanuszodája.

Az iskola uszodája 2010.09.23-án. Az utolsó úszásórán készült képek egyike. 2010.12.20.

 

    Oktatás

Az oktatás elsődleges feladata egy iskolának. Az éppen aktuális tantervnek, tanrendnek megfelelően, a meghatározott tananyagot kell átadni a diákoknak. Azonban ez a mi iskolánkban sosem merült ki ennyiben. Az iskolai tantermek szaktanteremé alakításával, már 1954-ben elkezdődött egy folyamat, mely a mai napig nem ért véget. A szaktantermekben, az adott tantárgyhoz tartozó oktatási segédanyagok, eszközök nagymértékben segítenek elsajátítani a tudást. Az egyes tantárgyakhoz tartozó szertárakban felhalmozott oktató, szemléltető eszközök segítségével, egyszerűbb, érthetőbb formában folyhatott az oktatás. Sokszor játékos elemekkel vegyítve, a tanulás, már-már játékká válhatott. Mindig igyekeztünk a kor technikai fejlettségének megfelelő eszközöket felhasználni az oktatás folyamán. Először írásvetítők, majd televíziók, később videomagnók felhasználásával. A számítástechnika is nagyon régóta jelen van iskolánkban. Az első gépek a kornak megfelelően Commodore +4 gépek voltak, amihez később egy Commodore 16-os is csatlakozott. Később ezeket a gépeket PC-kre cseréltük, melyek az óta megújulhattak. A sportoktatás mindig fontos része volt iskolánknak. Az uszodánkkal, a saját tornacsarnokunkkal, az új épület alagsorában kialakított kondicionáló termekkel, és a több száz négyzetméteres szabadtéri sportpályáinkkal minden lehetőséget meg tudtunk adni sport iránt érdeklődő diákjainknak. Eredményességünket tükrözi, hogy az iskola híre messzire elér, és hosszú idő óta jelentkeznek hozzánk a területileg nem hozzánk tartozó diákok, gyakran más kerületekből is. Az igen gyakori pályázatokon, és versenyeken való részvételnek köszönhetően tanulóink nem csak a meghatározott óraszámban foglalkoznak a sport, tanulmányi, és művészeti tudásuk gyarapításával, hanem a felkészülések alkalmával azon túlmenően is. A tagozatos osztályokban emelt óraszámmal folyik az oktatás. Ennek igen pozitív hatása, hogy a továbbtanulás alkalmával, a hirtelen megnövekvő tantárgyak sokasága, és a tananyag mennyisége kevésbé jelent nagy falatot elballagott tanulóinknak. A tanmenetet esetenként meghívott vendégek előadásával színesítettük.

Egy két példa a teljesség igénye nélkül:

1954-ben Bárdos Lajos zeneszerző látogatta meg iskolánkat, és jelen volt ének-zene szaktantermünk felavatásakor.

1958-ban Öveges József professzor tartott előadást diákjainknak az egyszerűbb fizikai kísérletekről.

1959-ben Horváth Ferenc előadóművészt a versmondásról, irodalmi élményeiről faggatták tanulóink.

1961-ben József Jolán látogatta meg iskolánkat, és mesélt József Attila gyermekkoráról.

1963-ban Móricz Virág volt vendégünk. Az édesapjával kapcsolatos gyerekkori emlékeit hallgattuk meg nagy tisztelettel.

1973-ban Kéki Béla az írás történetéről tartott tudományos ismeretterjesztő előadást, diaképekkel szemléltetve.

Az oktatás területén elért eredményeinkben igen fontos szerepet játszott, és játszik tanítóink, tanáraink folyamatos továbbképzése. Több pedagógusunk is publikált, a szakmai szervezetek által kiírt pályázatokon, melyeknek feladata elsősorban az oktatás területén jelentkező problémák megoldása volt. Volt olyan pályamunka is, melyet a Tanterv Módszertani Kézikönyvben is viszont láthattunk, és a kollégánk hosszú évek alatt megszerzett tapasztalatait nem csak mi, munkatársak tanulhattuk, de az egész ország területén pedagógusok használták fel munkájuk során.

Egy ma is aktív tanítónőnk egymás után kétszer is bejutott az ?Év tanítója? verseny országos döntőjébe, az ország tíz legjobbja közé.

Egy szintén most is nálunk dolgozó tanítónő pedig teljes, projektorral használható anyagot állított össze az alsó tagozatosok oktatásának könnyítésére.

Néhány évvel ezelőtt, a március 15-i ünnepi műsorunk forgatókönyvét közlésre méltónak találta a Tanító című folyóirat, így mások is felhasználhatják ünnepélyükön.

2009 szeptemberében együttműködési megállapodást kötöttünk az ELTE Tanítóképző Főiskolai Karával, melynek keretében hozzánk járnak gyakorlatra a leendő tanítók, közülük többen nálunk végzik vizsgatanításukat is. Ez az együttműködés azt is jelenti, hogy tanítóink nem csak a gyerekeket tanítják, hanem átadva tudásukat, tapasztalataikat hozzájárulnak a jövő tanítóinak képzéséhez is.

    Ifjúságnevelés

Míg az oktatás célja az ismeretek, azok megszerzési technikáinak átadása; addig a nevelés egy életre szól. A tanítás megtanítható, a nevelésben sokkal nagyobb szerep jut a tanár adottságainak, személyiségének. Az ismeret átadása megtervezhető, nevelni folyamatosan kell, állandóan reagálva a gyerekek minden rezdülésére.

A területi adottságokból eredően nagyon sok gyereknek kellett megoldanunk a napközis ellátását már a kezdetek óta.  Azonban azért, hogy az egész napjukat az iskolában töltő gyerekek változatos programokon vehessenek részt, az iskola kapunyitása óta szakkörökkel, szabadidős foglalkozásokkal kötöttük le a gyerekeket úgy, hogy közben hasznos tudásra is szert tettek. Fontosak ezek a foglalkozások a gyerekek személyiségének fejlődése szempontjából is, hiszen a napközibe nem járó tanulókat sikerült szervezett programokkal, oktató jellegű, készségfejlesztő, vagy sportolási lehetőséget biztosító foglalkozásokra becsalnunk az utcáról. Szer

Esemény naptár

Naptár

2023. február 7. kedd  6. hét

Névnapok ma:

Tódor

Névnapok holnap:

Aranka

ELTE

Határtalanul 2021-2022

Határtalanul 2021-2022

Magyar mágnások a felvidéken kirándulás

Magyar mecénások a felvidéken kirándulás

müpa

Drónnal támogatott oktatás

 

 

Feb
07
Felsős szülői értekezlet. Magyar...
Részletek >>
Feb
08
Magyar szóbeli vizsga
Részletek >>
Feb
09
Magyar szóbeli vizsga
Részletek >>
Címünk
Gyulai István Általános Iskola 1202 Budapest, Mártírok útja 205.
OM azonosító: 035160
Telefon és Fax
Telefon: (06-1) 285-42-48
Fax: (06-1) 285-42-46
Igazgatói iroda: (06-1) 285-42-46
Ig.helyettesek: (06-1) 421-54-20
Alapítvány
Stromfeld Aurél Általános Iskola „a Diákokért 50 éve ” Alapítvány
Az alapítvány adószáma:
18252453-1-43
Copyright © 2014 - Gyulai István Általános Iskola