Elérhetőség

Titkárság: 06-30-358-0576

Étkezés befizetés 2020

VÁLTOZÁS:

   
  1x 3x  
kerületen kívül lakóknak fizetendő: 532/nap 768/nap  
       
Pesterzsébetieknek fizetendő: 479/nap 691/nap  
       

 

Határtalanul

Székelyföld kincsei. 2018/2019

Főoldal | Minimum követelmény testnevelés 5-8. évfolyam

Minimum követelmény testnevelés 5-8. évfolyam

 • Továbbhaladás feltételei testnevelés 5.osztály
 • Természetes és nem természetes mozgásformák
 • A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása.
 • Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában.
 • A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre

alkalmas mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és

megfelelő intenzitású végrehajtása.

 • 8-10 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása.
 • A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete.
 • A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív fejlesztése. A biomechanikailag

helyes testtartás kialakítása.

 • Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása.
 • A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete.
 • Sportjátékok
 • A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek alkalmazása

testnevelési játékokban, játékos feladatokban és a sportjátékban.

 • Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes

végrehajtására és tudatos kontrollálására.

 • A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása.
 • Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a
 • sportjátékokban.
 • Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon vagy egyéb

szervezeti formában.

 • Atlétika jellegű feladatok
 • A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása.
 • A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.
 • A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának
 • megfelelően.
 • Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása tapasztalatok
 • felhasználásával.
 • A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.
 • A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások eredményességében.
 • Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.
 • Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában.
 • Torna jellegű feladatok
 • A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és

támaszgyakorlatokban – szükség esetén segítségadás mellett.

 • A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása.
 • A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a képességnek
 • megfelelő magasságon, szükség esetén segítségadás mellett.
 • Talaj-, illetve gerendagyakorlat önálló összeállítása.
 • Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és

kargyakorlatokkal.

 • Az alaplépésekből 2-4 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és haladással, zenére

is.

 • A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos gyakorlatelemeinek

bemutatása.

 • A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag megközelítően

helyes végrehajtása.

 • A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási megoldások

elfogadása.

 • A balesetvédelmi utasítások betartása.
 • Segítségnyújtás a társaknak.
 • Alternatív környezetben űzhető sportok
 • A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai gyakorlatainak

bemutatása.

 • A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata.
 • A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége közötti

összefüggés ismerete.

 • A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és környezettudatos

viselkedési szabályainak elfogadása és betartása.

 • A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a foglalkozásokon.
 • Önvédelmi és küzdőfeladatok
 • Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, különös

tekintettel a tompítási technikákra, Grundbirkózásban az alaphelyzetek, a kitolás és

a kihúzás végrehajtása.

 • A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatainak bemutatása.
 • Jártasság néhány önvédelmi fogásban.
 • A test-test elleni küzdelmet vállalása.
 • Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei. Érzelmek és az

esetleges agresszió szabályozása.

 • Mások teljesítményének elismerése.
 • A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés.
 • A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és

alkalmazása.

 • A továbbhaladás feltétele a tanórák 70%-án való részvétel. Amennyiben ez felszerelés hiány miatt nem valósul meg, úgy a tanuló nem felelt meg a továbbhaladás feltételeinek.

 

 • 6.Testnevelés
 • Természetes és nem természetes mozgásformák
 • A gyakorláshoz szükséges alakzatok öntevékeny gyors kialakítása.
 • Öntevékeny részvétel a szervezési feladatok végrehajtásában.
 • A bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre

alkalmas mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és

megfelelő intenzitású végrehajtása.

 • 8-10 gyakorlattal önálló bemelegítés végrehajtása.
 • A tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete.
 • A testtartásért felelős izmok tudatos, koncentratív fejlesztése. A biomechanikailag

helyes testtartás kialakítása.

 • Relaxációs módszerek alkalmazásával a feszültségek önálló szabályozása.
 • A bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete.
 • Sportjátékok
 • A sportjátékok technikai és taktikai készletének elsajátítása, ezek alkalmazása

testnevelési játékokban, játékos feladatokban és a sportjátékban.

 • Törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes

végrehajtására és tudatos kontrollálására.

 • A sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása.
 • Szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a

sportjátékokban.

 • Részvétel a kedvelt sportjátékban a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon vagy egyéb

szervezeti formában.

 • Atlétika jellegű feladatok
 • A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása.
 • A rajtok végrehajtása az indítási jeleknek megfelelően.
 • A vágta és a tartósfutás technikájának végrehajtása a mozgásmintának

megfelelően.

 • Ugrásoknál a nekifutás távolságának és sebességének kialakítása tapasztalatok

felhasználásával.

 • A kislabda-hajító technika képességeknek megfelelő elsajátítása.
 • A kar- és láblendítés szerepének ismerete az el- és felugrások eredményességében.
 • Az atlétikai versenyek alapvető szabályainak ismerete.
 • Szervezési feladatok vállalása a tanórai versenyek lebonyolításában.
 • Torna jellegű feladatok
 • A testtömeg uralása nem szokványos támaszhelyzetekben és

támaszgyakorlatokban – szükség esetén segítségadás mellett.

 • A tanult akadályleküzdési módok és feladatok biztonságos végrehajtása.
 • A dinamikus és statikus egyensúlygyakorlatok végrehajtása a képességnek

megfelelő magasságon, szükség esetén segítségadás mellett.

 • Talaj-, illetve gerendagyakorlat önálló összeállítása.
 • Az aerobik alaplépések összekapcsolása egyszerű kartartásokkal és

kargyakorlatokkal.

 • Az alaplépésekből 2-4 ütemű gyakorlat végrehajtása helyben és haladással, zenére

is.

 • A ritmikus sportgimnasztika egyszerű tartásos és mozgásos gyakorlatelemeinek

bemutatása.

 • A járások, ritmizált lépések, futások és szökdelések technikailag megközelítően

helyes végrehajtása.

 • A gyakorlatvégzések során előforduló hibák elismerése és a javítási megoldások

elfogadása.

 • A balesetvédelmi utasítások betartása.
 • Segítségnyújtás a társaknak.
 • Alternatív környezetben űzhető sportok
 • A tanult alternatív környezetben űzhető sportágak alaptechnikai gyakorlatainak

bemutatása.

 • A sportágak űzéséhez szükséges eszközök biztonságos használata.
 • A természeti és környezeti hatások és a szervezet alkalmazkodó képessége közötti

összefüggés ismerete.

 • A természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és környezettudatos

viselkedési szabályainak elfogadása és betartása.

 • A mostoha időjárási feltételek mellett is aktív részvétel a foglalkozásokon.
 • Önvédelmi és küzdőfeladatok
 • Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák elfogadható bemutatása, különös

tekintettel a tompítási technikákra, Grundbirkózásban az alaphelyzetek, a kitolás és

a kihúzás végrehajtása.

 • A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatainak bemutatása.
 • Jártasság néhány önvédelmi fogásban.
 • A test-test elleni küzdelmet vállalása.
 • Belátása annak, hogy a küzdősportok nem az agresszió eszközei. Érzelmek és az

esetleges agresszió szabályozása.

 • Mások teljesítményének elismerése.
 • A feladatok végrehajtásában aktivitásra törekvés.
 • A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és

alkalmazása.

 • A továbbhaladás feltétele a tanórák 70%-án való részvétel. Amennyiben ez felszerelés hiány  miatt nem valósul meg, úgy a tanuló nem felelt meg a továbbhaladás feltételeinek.

 

 

 • 7.Testnevelés
 • Természetes és nem természetes mozgásformák
 • Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában.
 • Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság.
 • Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére.
 • Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete.
 • Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre kísérletek.
 • A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság.
 • Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, szimbolizációs folyamatok

összekapcsolása.

 • Sportjátékok
 • Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet.
 • Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.
 • A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.
 • A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése.
 • A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és elfogadása.
 • Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a gondolatok,

vélemények szóban történő kifejezése.

 • Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban.
 • Atlétika jellegű feladatok
 • Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása.
 • Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult

versenyszabályoknak megfelelően.

 • Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben.
 • Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a

lendületszerzések és a befejező mozgások összekapcsolása.

 • A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete
 • Torna jellegű feladatok
 • A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának jelenléte a

torna jellegű mozgásokban.

 • Talajon, gerendán, valamint gyűrűn növekvő önállóság jeleinek felmutatása a

gyakorlásban, gyakorlat-összeállításban.

 • A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek megfelelő

magasságon.

 • Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével összhangban

történő végrehajtása.

 • Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok

végrehajtásában.

 • Alternatív környezetben űzhető sportok
 • Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi hagyományokra

épülő sportolási formákban bővülő gyakorlási tapasztalat és fellelhető erősebb

belső motiváció némelyik területén.

 • Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása.
 • A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az ezzel

kapcsolatos előnyök, rutinok területén jártasság.

 • A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése.
 • A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyományos és

újszerű mozgásanyagainak elsajátításában.

 • A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása.
 • Önvédelmi és küzdőfeladatok
 • A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő

alkalmazása.

 • A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi

gyakorlatainak kontrollált végrehajtása társsal.

 • Állásküzdelemben jártasság.
 • A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek

elsajátítása.

 • A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása.

A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés.

 • A továbbhaladás feltétele a tanórák 70%-án való részvétel. Amennyiben ez felszerelés hiány miatt nem valósul meg, úgy a tanuló nem felelt meg a továbbhaladás feltételeinek.

 

 • 8. Testnevelés
 • Természetes és nem természetes mozgásformák
 • Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában.
 • Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság.
 • Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére.
 • Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete.
 • Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre kísérletek.
 • A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság.
 • Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, szimbolizációs folyamatok

összekapcsolása.

 • Sportjátékok
 • Gazdagabb sportjáték-technikai és -taktikai készlet.
 • Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.
 • A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.
 • A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése.
 • A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és elfogadása.
 • Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a gondolatok,

vélemények szóban történő kifejezése.

 • Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban.
 • Atlétika jellegű feladatok
 • Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása.
 • Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult

versenyszabályoknak megfelelően.

 • Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben.
 • Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a

lendületszerzések és a befejező mozgások összekapcsolása.

 • A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete.
 • Torna jellegű feladatok
 • A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának jelenléte a

torna jellegű mozgásokban.

 • Talajon, gerendán, valamint gyűrűn növekvő önállóság jeleinek felmutatása a
 • gyakorlásban, gyakorlat-összeállításban.
 • A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek megfelelő

magasságon.

 • Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével összhangban

történő végrehajtása.

 • Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok

végrehajtásában.

 • Alternatív környezetben űzhető sportok
 • Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi hagyományokra

épülő sportolási formákban bővülő gyakorlási tapasztalat és fellelhető erősebb

belső motiváció némelyik területén

 • Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása.
 • A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az ezzel

kapcsolatos előnyök, rutinok területén jártasság.

 • A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése.
 • A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyományos és

újszerű mozgásanyagainak elsajátításában.

 • A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása.
 • Önvédelmi és küzdőfeladatok
 • A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő

alkalmazása.

 • A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi

gyakorlatainak kontrollált végrehajtása társsal.

 • Állásküzdelemben jártasság.
 • A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek

elsajátítása.

 • A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása.

A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés.

 • A továbbhaladás feltétele a tanórák 70%-án való részvétel. Amennyiben ez felszerelés hiány miatt nem valósul meg, úgy a tanuló nem felelt meg a továbbhaladás feltételeinek.

 

 

Esemény naptár

Naptár

2022. május 24. kedd  22. hét

Névnapok ma:

Eszter

Névnapok holnap:

Orbán

ELTE

Határtalanul 2021-2022

Határtalanul 2021-2022

Magyar mágnások a felvidéken kirándulás

müpa

Drónnal támogatott oktatás

 

 

Máj
24
Nincs esemény
Nincs esemény
Máj
25
Nincs esemény
Nincs esemény
Máj
26
Tanulmányi kirándulás
Részletek >>
Címünk
Gyulai István Általános Iskola 1202 Budapest, Mártírok útja 205.
OM azonosító: 035160
Telefon és Fax
Telefon: (06-1) 285-42-48
Fax: (06-1) 285-42-46
Igazgatói iroda: (06-1) 285-42-46
Ig.helyettesek: (06-1) 421-54-20
Alapítvány
Stromfeld Aurél Általános Iskola „a Diákokért 50 éve ” Alapítvány
Az alapítvány adószáma:
18252453-1-43
Copyright © 2014 - Gyulai István Általános Iskola