Elérhetőség

Titkárság: 06-30-358-0576

Étkezés befizetés 2022

VÁLTOZÁS:

   
  1x 3x  
kerületen kívül lakóknak fizetendő: 715/nap 1034/nap  
       
Pesterzsébetieknek fizetendő: 662/nap 956/nap  
       

 

Határtalanul

Székelyföld kincsei. 2018/2019

Főoldal | Minimum követelmény matematika 5-8. évfolyam

Minimum követelmény matematika 5-8. évfolyam

 

                                          Matematika minimum

A továbbhaladás feltételei                8.o.                        

 

 • szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás
 • szövegértelmezés egyszerű esetekben
 • a tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz esetén
 • sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén; az összes eset felsorolása
 • alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben a racionális számkörben
 • egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értékének kiszámítása
 • elsőfokú egyenletek megoldása
 • egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel
 • ax+b függvény és ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén
 • háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszíne és térfogata
 • adott pont eltolása adott vektorral
 • kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban
 • Pitagorasz-tétel ismerete
 • relatív gyakoriság
 • grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben

 

 

7.o.

A továbbhaladás feltételei

 

 • gondolatok (állítások, feltételezések, választások, stb.) világos, érthető szóbeli és írásbeli közlése
 • egyszerű állítások igazságának eldöntése
 • sorba rendezés, kiválasztás legfeljebb 4 elem esetén
 • alapműveletek helyes elvégzése kis abszolútértékű egészek, törtek, tizedestörtek körében egyszerű esetekben
 • 10 pozitív egész kitevőjű hatványai
 • 10-nél nagyobb számok normálalakja
 • egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű konkrét feladatokban
 • egyszerű százalékszámítási feladatok
 • osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többesének megkeresése
 • egyszerű elsőfokú egy ismeretlenes egyenletek megoldása
 • egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is
 • lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal egyszerű esetekben
 • egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal megadott sorozat esetén, szabály(ok) keresése
 • szög, hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése, a szabványos mértékegységeinek ismerete
 • háromszögek, négyszögek területének kiszámítása
 • adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése
 • szögfelező szerkesztése
 • háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések
 • háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege
 • háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, valamint a forgáshenger felismerése, jellemzése
 • a gyakoriság fogalma
 • egyszerű grafikonok olvasása, készítése.

6.o.

A továbbhaladás feltételei

 

 

 • egyszerű matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban
 • tört, tizedes tört, negatív szám fogalma
 • törtek szorzása és osztása racionális számmal
 • 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság
 • a mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása következtetéssel
 • százalékszámítás egyszerű esetei
 • egyszerű, elsőfokú egy ismeretlenes egyenletek megoldása szabadon választható módszerrel
 • biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben
 • a pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata
 • pont tengelyes tükörképének megszerkesztése
 • párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szakaszfelező merőleges szerkesztése
 • háromszögek, négyszögek fajtáinak felismerése, kerületének kiszámítása
 • téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben
 • a térfogat és űrtartalom mértékegységeinek átváltása
 • konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése
 • néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.

 

 

5.o.

A továbbhaladás feltételei

 

 • a tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám összehasonlítása
 • a tízes számrendszer biztos ismerete
 • összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében
 • egyjegyű nevezőjű pozitív törtek összeadása, kivonása két tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése
 • egyszerű törtek szorzása, osztása egészszámmal
 • helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet során
 • egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel
 • konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása
 • szakasz másolása, adott távolságok felmérése
 • szögfajták felismerése
 • felezőmerőleges szemléletes fogalma
 • téglalap (négyzet) kerületének, területének, a kocka felszínének és térfogatának kiszámítása konkrét esetekben
 • hosszúság és terület mértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét gyakorlati feladatokban
 • a térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei

Esemény naptár

Naptár

2023. február 7. kedd  6. hét

Névnapok ma:

Tódor

Névnapok holnap:

Aranka

ELTE

Határtalanul 2021-2022

Határtalanul 2021-2022

Magyar mágnások a felvidéken kirándulás

Magyar mecénások a felvidéken kirándulás

müpa

Drónnal támogatott oktatás

 

 

Feb
07
Felsős szülői értekezlet. Magyar...
Részletek >>
Feb
08
Magyar szóbeli vizsga
Részletek >>
Feb
09
Magyar szóbeli vizsga
Részletek >>
Címünk
Gyulai István Általános Iskola 1202 Budapest, Mártírok útja 205.
OM azonosító: 035160
Telefon és Fax
Telefon: (06-1) 285-42-48
Fax: (06-1) 285-42-46
Igazgatói iroda: (06-1) 285-42-46
Ig.helyettesek: (06-1) 421-54-20
Alapítvány
Stromfeld Aurél Általános Iskola „a Diákokért 50 éve ” Alapítvány
Az alapítvány adószáma:
18252453-1-43
Copyright © 2014 - Gyulai István Általános Iskola