Elérhetőség

Titkárság: 06-30-358-0576

Étkezés befizetés 2022

VÁLTOZÁS:

   
  1x 3x  
kerületen kívül lakóknak fizetendő: 715/nap 1034/nap  
       
Pesterzsébetieknek fizetendő: 662/nap 956/nap  
       

 

Határtalanul

Székelyföld kincsei. 2018/2019

Főoldal | Étkezés

Ebédbefizetés februárra

Ebédbefizetés 2023 február hónapra

 

 

Készpénzes befizetés az iskolában nincs!

 

 

Befizethet bármelyik Raiffeisen bankban készpénzzel vagy bankkártyával a

12001008-01510879-00100008 számlára

(Pe. Önk. GAMESZ)

 

 

Más napokon és helyen a befizetést elfogadni nem áll módunkban!

 

05.hét

01-03

3

Sz-P

06.hét

06-10

5

H-P

07.hét

13-17

5

H-P

08.hét

20-24

5

H-P

09.hét

27-28

2

H-K

 

Összesen: 20 tanítási nap

 

Az átutalással történő befizetés határideje:

 2023. január 20.

 

A kiküldött fizetési értesítő tartalmazza az utalandó összeget. Aki nem adott meg e-mail címet nekik nem tudunk küldeni értesítőt, kérem, hogy ők mindenképpen keressenek meg bármelyik megadott elérhetőségen!

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek szüleinek az alábbi e-mail címen meg kell rendelni az étkezést, tehát jelezni kell az étkezési igényüket:

gyulaigazdasagi@gmail.com

határidő: 2023. január 20.

 

Arra kérem Önöket, hogy levelezésre NE! a katonane.cecilia@gesz20ker.hu! címet használják, mert az csak az értesítők kiküldésére szolgál!

Levelezésre, ügyintézésre a gyulaigazdasagi@gmail.comcímet használják!

Lemondásraaz ebedlemondas.iskola@gmail.com email cím használható!

   

 

GAMESZ gazdaságisok elérhetősége: 421-1074   mobil: 06-30/674-0981

2023.01.09

EBÉDBEFIZETÉS 22 december 1-től

 

Kedves Szülő/Gondviselő!

A Tankerület döntése alapján szülő/gondviselő egyelőre nem léphet be az iskola területére(sem az udvarra, sem az iskola épületébe). Ezen okból az ebédbefizetések nem történhetnek az iskolában.

Ennek következtében az étkezés megrendelésére, befizetésére 2020. szeptember 1-jétől az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- átutalásos lehetőség – amennyiben ezen befizetési módra szeretne áttérni, úgy kérem vegye fel a kapcsolatot a gazdasági ügyintézőjével

- bankkártyás befizetés – GAMESZ épülete (1201 Budapest, Baross utca 73.)

- bankban történő befizetés -  bármelyik Raiffeisen fiók

OKTÓBERI BEFIZETÉS : 2020.09.14- 2020.09.22.

AZ INGYENESEN ÉTKEZŐ GYERMEKEK RÉSZÉRE E-MAIL KÜLDÉSÉVELVAN LEHETŐSÉG AZ ÉTKEZÉS MEGRENDELÉSÉRE.

Elérhetőségek:

ckatonane@gmail.com

Az étkezések lemondására lehetőség van internetes felületen regisztrációt követően. Ezen megoldással az esetleges étkezési lemondás online elvégezhető.

Az online lerendelés linkje: http://bp20.multischool.hu/Account/Login

A szülői tájékoztató és a szülői nyilatkozat pedig az alábbi linken érhető el: http://www.gesz20ker.hu/iskolai-etkeztetes/etkezes-lerendeles

Előre is köszönjük segítő együttműködését.

Üdvözlettel, a GAMESZ vezetősége

2022.11.08

ebédbefizetés információk

 (A nagycsaládosok és a tartós betegek a térítési díj 50%-át fizetik!)         

Kérem, hogy akinek ingyenes határozata van feltétlenül jöjjön be aláírni gyermeke részére az étkezést, mivel ez nem automatikusan jár, szükséges hozzá a személyes részvétel és a megrendelés!A még hiányzó kedvezményt igazoló dokumentumokat, ill. lakcímkártya másolatokat kérem behozni. Lehetőleg kis címletű pénzzel jöjjenek fizetni!

 

ÁTUTALÁS esetén: Pesterzsébet Önkormányzata GAMESZ

Raiffeisen Bank 12001008-01510879-00100008

Aki átutalással rendezi az ebédbefizetést, a közleménybe ne felejtse el leírni gyermeke nevét, osztályát és iskolájának nevét is!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kijelölt befizetési napok után nem áll módunkban elfogadni ebédpénzt, ezért kérjük ezen időpontok pontos betartását!

          Megértésüket köszönjük.

EBÉDBEFIZETÉS ÁTUTALÁSSAL!

Tisztelt Szülők!

Azok a szülők akik megadtak e-mail címet augusztus elején a szokásos módon megkapják az értesítőt az utalandó összegről a befizetéshez.

Akik papír alapon szokták megkapni az értesítőt nekik a nyári szünet miatt nincs  lehetőség az értesítő levél kiküldésére a szokásos módon, ezért szeptemberre a teljes hónapot ( 20 nap ) szíveskedjenek utalni.  Az utalandó összegről a kapun levő tájékoztatóról vagy az iskola honlapjáról értesülhetnek.

Raiffeisen Bank

12001008-01510879-00100008

számlaszámra!

A leendő elsősök első alkalommal még a készpénzes befizetésre jöjjenek.

Kérjük az utalással fizetőktől a kedvezmény igazoló dokumentumok frissítését amit a ckatonane@gmail.come-mail címre kérünk megküldeni

A készpénzes befizetésre a kedvezménnyel rendelkezők mindenképpen hozzák magukkal a kedvezményt igazoló dokumentumokat:

 • rendszeres gyermekvédelmi határozat,
 • nevelésbe vételi határozat,
 • MÁK Hatósági Bizonyítvány családi pótlék folyósításáról és nyilatkozat a nagycsaládosoknak,
 • MÁK tartós beteg igazolás,
 • SNI szakvélemény (szakértői bizottság által kiállított)

Kérjük az elsősöktől és az újonnan beiratkozóktól a gyerek lakcímkártya másolatát, valamint azoktól is akik az előző tanév során még nem adták le.

A kerületi lakcímkártyával nem rendelkezők a kerületen kívüliként feltüntetett áron tudnak befizetni!

ÉTKEZÉSSEL, BEFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÁKOZTATÁS NYÁRON A :
421-1074 TELEFONSZÁMON KÉR

K

 

Kedves Szülők!

PesterzsébetÖnkormányzata vásárolt szolgáltatás útján biztosítja a gyermekek életkorának megfelelő intézményi és szünidei gyermekétkeztetést a PENSIO Magyarország Kft.-vel kötött szerződés alapján, a Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ)közreműködésével.

A PENSIO Kft. adott heti étlapja a GAMESZ honlapján, a http://www.gesz20ker.hu/iskolai-etkeztetes/etlaplinken érhető el.

Étkezési térítési díj

A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete a31/2017. (XI.15.) önkormányzati rendeletében szabályozta a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokat, azok igénybevételét, valamint a fizetendő térítési díjakat.

Az önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapjána gyermekétkeztetés térítési díját:

 • egyhavi időtartamra előrekell megfizetni, továbbá a térítési díj készpénzes befizetéssel, átutalással, illetve indokolt esetben csekken történő befizetéssel teljesíthető.

Térítési díj napi összege (2022 dec. 1-től):

 

A 2022. december 1. napjától érvényes étkezési személyi térítési díjak

 

(a normatív kedvezmény hiányában)

 

 

Általános iskolában egyszeri étkezés esetén:

 

A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási

hellyel rendelkező gyermekek esetén: 662 Ft/nap

 

A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási

hellyel NEM rendelkező gyermekek esetén: 715- Ft/nap

 

Általános iskolában háromszori étkezés esetén:

 

A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási

hellyel rendelkező gyermekek esetén: 956 - Ft/nap

A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási

hellyel NEM rendelkező gyermekek esetén: 1034.-Ft/nap

 

Budapest Főváros XX. kerület

Pesterzsébet Önkormányzatának

4/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete

Készpénzes befizetések:

 • helyileg mindig a gyermek iskolájában történik, minden hónapban két alkalommal van rá lehetőség.

Felhívjuk a figyelmet, hogy más napokon és időpontban nem áll módunkban a befizetést elfogadni!

A befizetések ideje megjelenik a Pesterzsébet újságban, megtalálható
a GAMESZ honlapján, valamint az iskola bejáratánál is kihirdetésre kerül.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek szüleinek havonta, aláírásukkal kell igazolniuk az igényüket, amelyre a készpénzfizetési napokon van lehetőség.

Átutalásos befizetés:

 • a befizetés teljesítését az Önök által megadott elektronikus címre kiküldött „ÉRTESÍTŐ” alapján kérjük, amelyben az utalandó összegről, valamintazutalási határidőről tájékoztatja Önöket a gazdasági ügyintéző

            A GAMESZ költségvetési számlája:

Raiffeisen Bank 12001008-01510879-00100008

Kérjük, hogy a közleményben feltétlenül jelezzék: a tanuló nevét, iskolája nevét és
a tanuló osztályát.

Étkezési térítési díj befizetése

Étkezések lemondása

 

 

Ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre jogosultság

A kedvezményeketigényelni, a jogosultságot igazolni kell a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben szabályozott módon.

 • Kedvezmény igénylése:

Nyilatkozat[1]az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermek-étkeztetés igénybe-vételéhez [328/2011. (XII. 29.) Korm. rend. 8. melléklete]

 • Jogosultság igazolása
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén- Hatósági döntés (határozat) benyújtása szükséges a nyilatkozattal együtt.

A kedvezmény mértéke: → a térítési díj 100%-a.

 • Nevelésbe vett, utógondozói ellátásban részesülő gyermeknél az eredeti (gyám)hatósági határozat vagy 3 hónapnál nem régebbi hatósági határozat másolatát és a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rend. 9-es mellékletét (igazolást) - kell csatolni a nyilatkozathoz.

A kedvezmény mértéke: → a térítési díj 100%-a.

 • Tartós beteg vagy fogyatékos vagy sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló - MÁK vagy más pénzintézeti kifizetőhely pl.: BM, HM - által kiállított határozat eredeti példányát vagy 3 hónapnál nem régebbi másolatát, ennek hiányában
 • tartós betegség esetén az eredeti szakorvosi igazolást vagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolatát,
 • fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság eredeti szakvéleményétvagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolatát kell csatolni a nyilatkozathoz.

A kedvezmény mértéke: → a térítési díj 50%-a.

 • Három vagy több gyermekes szülőknek a „nyilatkozat” második oldalán, a gyermekek számáról szóló nyilatkozatot is ki kell tölteni.

A kedvezmény mértéke: → a térítési díj 50%-a.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 100 %-os, illetve 50 %-oskedvezményes étkező gyermekek hiányzása esetén kötelező az étkezés lemondása tekintettel arra, hogy az Önkormányzat normatív állami támogatást igényel ezen gyermekek után az igénybe vett étkezési napokra.

 

Budapest, 2019. május ……..

 

Segítőkész együttműködésüket előre is köszönöm:

                                                                                                          Horváthné Sebők Teréz
                                                                                                                      igazgató

GAMESZ

1201 Budapest, Baross u. 73-77.

06-20 450-4340[1]A TÁJÉKOZTATÓHOZ csatolva.

NYILATKOZAT

a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez

1.

Alulírott:

……………………………..………………….…….

születési név:

…………..…………………………….………..

születési hely, idő:

……………………………………..………….…….

anyja neve:

……………………………….………....………

lakcím:

…………………………………………………………………………………………..………………………………..…….

Tel., e-mail cím:

……………………………………………………………………………………………………………………………….….

nevű gyermek:

születési hely, idő, anyja neve: ..………………………………………..………………........

……………………………………………………………………………………………..………………..…

nevű gyermek: *

születési hely, idő, anyja neve: ..………………………………………..………………........

……………………………………………………………………………………………..………………..…

nevű gyermek: *

születési hely, idő, anyja neve: ..………………………………………..………………........

……………………………………………………………………………………………..………………..…

         

mint szülője/más törvényes képviselő (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):**

a)  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ......... év ................... hónap ..... napjától,

Figyelem!A jogosultság kezdő időpontjától illeti meg a kedvezmény! [1]

b)  tartósan beteg vagy fogyatékos vagy sajátos nevelési igényű (SNI)

Figyelem!Az igénybevételre jogosító feltétel fennállásának az intézményvezető részére történő bejelentését, illetve igazolását követő naptól illeti meg a kedvezmény! [2]

c)  családjában három vagy több gyermeket nevelnek,***

Figyelem!A bejelentésétkövető hónap első napjától illeti meg a kedvezmény! [3]

d)  nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy e) utógondozói ellátásban részesül.

Figyelem!A jogosultság kezdő időpontjától illeti meg a kedvezmény! [4]

 

2. Az étkeztetés biztosítását

c  kizárólag a déli meleg főétkezés, vagy

c a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés

vonatkozásában kérem.

Figyelem! A választott étkezési forma új Nyilatkozat benyújtásáig érvényes!

 

3. Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a következő egészségi állapotra tekintettel: .................................................................................................................

4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához.

 

5. Tudomásul veszem, hogy a kedvezményt érintő mindennemű változást – a változást követő – 15 napon belül írásban köteles vagyok bejelenteni a kedvezményt megállapító intézménynek.

 

 

Dátum: ..................................................................

 

...............................................................................
az ellátást igénylő aláírása
(szülő, más törvényes képviselő, nevelésbe vett gyermek esetén az ellátást nyújtó nevelőszülő, intézményvezető,
utógondozói ellátott fiatal felnőtt esetén az ellátást igénylő)

 

*A pont csak akkor töltendő, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után ugyanazon jogcímen igényli a szülő/más törvényes képviselő a normatív kedvezményt. Ha különbözik a jogcím, gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni. A gyermekek számának megfelelően a sorok értelemszerűen bővíthetőek.

** A megfelelő pont jelölendő!

*** A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.

 

 

NYILATKOZAT

A 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. mellékletéhez

Három vagy több gyermek jogcímen étkezési kedvezmény igénybevételéhez

 

Amennyiben a kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételét a Családjában három vagy több gyermeket nevelnek jogcímen igényli, kérem, hogy szíveskedjen a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 7. fejezet 18. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot az alábbiak szerint megtenni.

 

Alulírott ……………………………..……………………………………………………..………….. (név) nyilatkozom, hogy a velem közös háztartásban élő gyermekek száma:

 

_______ fő

ebből:

 

 • 18 éven aluli gyermekek

_______ fő

 • 18-25 év közötti gyermekek, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésen tanuló

_______ fő

 • életkortól függetlenül tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekek, kivéve a nevelőszülőnélideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.

_______ fő

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához.

 

 

Dátum: ..................................................................

....................................................................
aláírás

igénylő szülő (a gyermek törvényes képviselője)

 [1]328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermek-védelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról - 18.§ (7) a) pont

[2]18.§ (7) b) pont

[3]18.§ (3) bekezdése

[4]18.§ (7) b) pont

 

 

 

 

 

 

 

 

2022.11.08

Ebédlemondás

EBÉDLEMONDÁS MÓDOSULÁSA 2017-TŐL

TÁJÉKOZTATÓ

az intézményi étkeztetésről

Tisztelt Szülők!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2017. május 15-étől elindult az étkezési programunk internetes felülete, mely a www.gesz20ker.hu honlapon keresztül érhető el. Terveink szerint praktikus lehetőséget biztosít gyermeke étkezésének elektronikus lemondásához.

A bevezetés gördülékeny kivitelezése érdekében szükség van az Önök együttműködő támogatására is, ezért az alábbiakban tájékoztatjuk arról, hogy hogyan tudja ezen a lehetőséget igénybe venni.

Az internetes felület bevezetésével kapcsolatos legfontosabb információk és kitöltendő dokumentum:

Az online felület használata előzetes regisztrációhoz kötött, a regisztrációhoz szükséges nyilatkozatot honlapunkról vagy  gyermeke oktatási intézményéből szerezheti be, melyet kitöltve gyermeke oktatási  intézményének gazdasági ügyintézője elektronikus levelezési címére kell eljuttatnia:

Ady Endre Általános Iskola                         sosne.irisz@gmail.com

Tátra Téri Általános Iskola                           sosne.irisz@gmail.com

Hajós Alfréd Általános Iskola                     gazdasagis@gmail.com

József Attila Általános Iskola                      gazdasagis@gmail.com

Lázár Vilmos Általános Iskola                     lazargazdasagi@gmail.com

Vörösmarty Mihály Általános Iskola       vorosmarty37@gmail.com

Zrínyi Miklós Általános Iskola                     ckatonane@gmail.com

Gyulai István Általános Iskola                    ckatonane@gmail.com

Az online felületre történő belépés regisztráció után lehetséges. Regisztrációt követően Önnek lehetősége nyílik a program segítségével gyermeke megrendelt étkezésének lemondására. Törekvésünk célja, hogy Önök a lehető legkényelmesebben intézhessék gyermekük étkezésével kapcsolatos teendőiket, bárhonnan néhány kattintással elérve.

Szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy a honlapon tett elmentett módosítások, (a következő napra) minden nap 9 óráig véglegesítésre kerülnek és az adatok további módosítására egyedi kérés alapján sincs lehetőség!

Reméljük az online felület bevezetése elnyeri tetszésüket és a továbbiakban egyszerűbbé és kényelmesebbé tehetjük gyermeke étkezésével kapcsolatos teendőit.

 

 

NYILATKOZAT

Online felületre történő regisztrációhoz

 

 

Név:

Lakcím:

E-mail cím (olvasható):

Telefonszám:

 

mint az alábbi kiskorú

Név:

Intézmény:

Osztály:

Lakcím:

 

törvényes képviselője nyilatkozom, hogy a Pesterzsébet Önkormányzata GAMESZ által biztosított online felület igénybevételével kívánom intézni gyermekem által igénybe vett étkezési szolgáltatás lemondását.

 

Belépés

Az aláírt nyilatkozat alapján a GAMESZ beállítja a Szülő által megadott e-mail címet,  majd a megadott e-mail címre megküldi a belépéshez szükséges azonosítót és jelszót. A jelszó bármikor megváltoztatható.

Amennyiben több étkezőnél is ugyanaz az e-mail cím van beállítva (többgyerekes szülők), úgy az összes hozzá rendelt étkező adata láthatóvá válik.

 

Regisztráció törlése

A regisztráció törlése a Szülő írásbeli kérelmére történik. Automatikusan törlésre kerül a regisztráció adott év szeptemberében, amennyiben adott Szülőhöz rendelt valamennyi étkező gyermek a megelőző tanévben elvégezte a 8. osztályt.

 

Lemondás

A www.gesz20ker.huhonlapon történik a lemondás. A lemondott napok bejelölése után a Lemondás ikonra való kattintással válik véglegessé a művelet.

 

A fent leírtakat megértettem, azokkal egyetértek.

 

Budapest, 201

 

 

 

                                                                                                          aláírás

Kedves Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló törvény miatt változtatnunk kellett az                              ebédlemondás rendszerén. 2017. január 1-től kizárólag az adott iskola gazdasági ügyintézőjét tudja hívni a következő napi étkezéslemondással kapcsolatban. A reggel legkésőbb 9 óráig bejelentett lemondását tudjuk érvényesíteni a következő napi megrendelésnél.

Az Gyulai István Általános Iskola ügyintézője: Katonáné Bihari Cecília

                                                                    Mobilszáma: 06/30/674 09 81

Az Önök kényelme érdekében és a torlódások elkerülése miatt nyitottunk egy ímél fiókot is, amin a lemondást szintén megteheti reggel 09 óráig.                     

ebedlemondas.iskola@gmail.com

Kérjük, hogy az  ímélben  feltétlenül  tüntessék fel a gyermeke nevét, osztályát és iskoláját a könnyebb beazonosítás érdekében.

Megragadva az alkalmat, az ünnepekre kellemes pihenést és az új évben  nagyon jó egészséget kívánunk kedves mindannyiuknak.

Budapest, 2016. december 13.

Tisztelettel

Horváthné Sebők Teréz

421-1070

 

 

2017.09.27

Esemény naptár

Naptár

2023. február 7. kedd  6. hét

Névnapok ma:

Tódor

Névnapok holnap:

Aranka

ELTE

Határtalanul 2021-2022

Határtalanul 2021-2022

Magyar mágnások a felvidéken kirándulás

Magyar mecénások a felvidéken kirándulás

müpa

Drónnal támogatott oktatás

 

 

Feb
07
Felsős szülői értekezlet. Magyar...
Részletek >>
Feb
08
Magyar szóbeli vizsga
Részletek >>
Feb
09
Magyar szóbeli vizsga
Részletek >>
Címünk
Gyulai István Általános Iskola 1202 Budapest, Mártírok útja 205.
OM azonosító: 035160
Telefon és Fax
Telefon: (06-1) 285-42-48
Fax: (06-1) 285-42-46
Igazgatói iroda: (06-1) 285-42-46
Ig.helyettesek: (06-1) 421-54-20
Alapítvány
Stromfeld Aurél Általános Iskola „a Diákokért 50 éve ” Alapítvány
Az alapítvány adószáma:
18252453-1-43
Copyright © 2014 - Gyulai István Általános Iskola