Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermeket nevelő családok költségeinek enyhítése érdekében, Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete, az iskolakezdéssel kapcsolatos költségekre tekintettel, beiskolázási támogatást biztosít, a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és e tartózkodási helyen életvitelszerűen élő családoknak, az alábbi feltételekkel: 

A települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításával beiskolázási támogatásra jogosult a közoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat kezdő vagy folytató gyermek, valamint a 20. életévét be nem töltött középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató nagykorú tanuló, ha

– családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 128.250,-Ft-ot, vagy

szülő vagy más törvényes képviselő által egyedül nevelt, 3 vagy több gyermekes családban élő, illetve emelt összegű családi pótlékban részesülő gyermek esetén családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 136.800,-Ft-ot. 

A beiskolázási támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező nyújthatja be, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon tárgyév július 01. napjától szeptember 30. napjáig.

A beiskolázási támogatás összege tanulónként 6 000,-Ft.

A támogatás iránti kérelmeket a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben (Hétfő: 15.30-18.00., Szerda: 8.00-11.30., Péntek: 8.00-11.30.), a támogatással kapcsolatban további részletes információt az osztály munkatársai nyújtanak a 289-25-11-es telefonszámon.