A 2024. évi kerületi nyári napközis tábor 2024. július 01-e és augusztus 16-a (7 hét) között kerül megrendezésre.

A Külső – Pesti Tankerületi Központ a tábor helyszínéül a Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskolát (1202 Budapest, Mártírok útja 205.) jelölte ki.

A tábor idejére átalakított helyiségekben és az udvaron változatos programokkal várjuk a tanulókat.

A táborba előzetes jelentkezés szükséges!

Jelentkezés és határidő: előzetesen az info@gyulaisuli.hu, ill. az osztályfőnököknél. 2024. június 7 -ig a saját iskolában kell leadni a kapott jelentkezési lapot, 2024. június 10-től a tábor ideje alatt a jelentkezési lapot elektronikus a mikecs.lilla@pesterzsebet.hue-mail címre, vagy papír alapon a Polgármesteri Hivatal portáján lehet leadni.

Jogosult a tábor szolgáltatásainak igénybevételére, aki:

  • Pesterzsébet közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel,
  • érvényes tartózkodási hellyel,
  • Budapest Főváros XX. kerület településszintű bejelentéssel rendelkező, általános iskolába járó alsó tagozatos, maximum 11 éves korú gyermek,
  • továbbá a Pesterzsébet Önkormányzatánál és az általa fenntartott intézményekben dolgozók gyermekei, függetlenül a lakó és tartózkodási helytől,
  • XX. kerületi bejelentett lakcímmel nem rendelkező, de pesterzsébeti általános iskolába járó gyermekek polgármesteri engedéllyel jöhetnek a táborba, melyhez kérelem beadása szükséges!

A szülők a táborba való jelentkezéssel elfogadják a táborban való részvétel szabályait.

Beleegyeznek, hogy ha rendkívüli esemény esetén a tábor munkatársai őket nem tudják elérni, úgy a gyermek orvosi ellátásáról a legrövidebb időn belül gondoskodnak.

Tudomásul veszik, hogy a tábor szervezői nem tudnak felelősséget vállalni a gyermekek megrongált, elveszített értéktárgyaiért. Vállalják, hogy a gyermekek táborban való részvételéhez

szükséges „Szülői nyilatkozat táborozáshoz 2024” (egészségügyi nyilatkozatot) a tábor első napján a tábor szervezőinek átadják!

Kijelentik, hogy amennyiben a fentiekben leírt adatokban változás következik be, azt haladéktalanul jelzik a tábor szervezői felé.

Aláírásukkal igazolják, hogy az általuk kitöltött adatok – beleértve a személyes adatokat is – valósak. Amennyiben bármilyen adat nem felel meg a valóságnak, úgy a felelősség a szülőt/gondviselőt terheli. Hozzájárulnak, hogy az általuk megadott adatokat a tábor szervezői a táboroztatással kapcsolatosan a szükséges mértékig felhasználhassák és kezeljék.

A gyermekek táborhelyre érkezését és hazautazását a szülők egyénileg biztosítják.

A tábor ideje alatt nyújtott szolgáltatások:

A nyári napközis táborban biztosítjuk a gyermek felügyeletét, (hétfőtől péntekig/31. héten szombatig 8-16 óra között, az ügyeletet naponta reggel 7-8 óráig, illetve 16-17 óráig), szabadidős programokon való részvételét, az előre meghatározott programterv szerint, továbbá napi háromszori étkezést.

Az érintett gyermekek számára szükség esetén diétás étkezést is biztosítunk, amelyre csak szakorvosi igazolás alapján van lehetőség! Az igazolásokat a jelentkezési lappal együtt kérjük leadni a jelzett módokon!

Az étkeztetés napi költsége megegyezik az általános iskolai napközis ellátás 3-szori étkezési díjával. A tanév során nyújtott kedvezmények a tábor ideje alatt is érvényesek.

Kérjük, hogy ebéd befizetést az igényelt tábori időszakra vonatkozóan egy összegben

2024. 06.14-ig (péntek) utalják át a GAMESZ

Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-01510879-00100008 számú bankszámlaszámára.

Készpénzes fizetésre közvetlenül nincs lehetőség. Amennyiben nem rendelkeznek bankszámlával, úgy oly módon tudják a térítési díjat befizetni, hogy személyesen a Raiffeisen Bank fiókban fizetik be az összeget a fent megadott számlaszámra (Közleményben tüntessék fel a gyermek nevét és az érintett időszakot.).

A tábor ideje alatti jelentkezések esetén az igényelt időszakra vonatkozóan a jelentkezéssel egy időben kérjük az étkezési díj előre való megfizetését.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek szüleinek is hetente kell kérelmezniük a tábori étkezést a tábor vezetőjénél.

Fentiek alapján a gyermek előre tervezhető távolmaradását a lemondás előtti munkanap 9 óráig az alábbi elérhetőségeken minden esetben szíveskedjen jelezni: a GAMESZ munkatársainál (email cím: ebedlemondas.iskola@gmail.com, Telefon: 285-65-07, 285-6508 vagy a 06-30-563-9181 számon.)

Váratlan lemondás esetén aznap reggel a táborvezetőnél szükséges jelezni a gyermek távolmaradását, pontos időtartam megjelölésével!

A táborozáshoz szükséges benyújtandó dokumentumokat az iskoláknak részére hamarosan megküldjük, illetve a www.pesterzsebet.hu honlapon közzétesszük és a Hivatal portáján is elérhető lesz!