Elérhetőség

Titkárság: 06-30-358-0576

Étkezés befizetés 2020

VÁLTOZÁS:

   
  1x 3x  
kerületen kívül lakóknak fizetendő: 532/nap 768/nap  
       
Pesterzsébetieknek fizetendő: 479/nap 691/nap  
       

 

Határtalanul

Székelyföld kincsei. 2018/2019

Főoldal | Minimum követelmény ének-zene 5-8. évfolyam

Minimum követelmény ének-zene 5-8. évfolyam

Ének-zene tantárgy minimum követelmény

5. osztály

A tanuló a tanórára taneszközeivel (tankönyv, hangjegyfüzet, íróeszköz-ceruza) érkezzen. Az értékelés legfőbb szempontja az éneklésben való aktív részvétel. A dalok emlékezetből való éneklése, a dalokhoz kapcsolódó zenei ismeretek reprodukálása, a többször meghallgatott zeneművek felismerése. 5-10 dal egységes, tiszta éneklése, helyes artikulációval, a dallam és a szöveg kapcsolatára épülő előadásmóddal. A felső ré és felső mi hangok, a helyes hétfokúság és a tanult hangközök felismerése a tanult dallamokban. A violinkulcs, a tanult ritmusok, ütemvonalak felismerése, olvasása, lejegyzése. Öt- és hétfokú dallamok éneklése betűkottáról. Részvétel a zenei tevékenységekben. Zenetörténeti ismeretek elsajátítása (ókor, középkor, reneszánsz, barokk). Az énekórán nyújtott szóbeli és írásbeli teljesítményt folyamatosan értékeljük, az osztályzatokat ezekből állítjuk össze.

6. osztály

A tanuló a tanórákra hiánytalan taneszközeivel érkezzen. Az ismételt dalokat is beleszámítva 10-15 dal pontos, stílusos éneklése emlékezetből. Zenei szemelvények, idézetek éneklése pontos ritmussal, helyes tempóban és dinamikával. A tanult ritmuselemek felismerése, megszólaltatása, lejegyzése. A tanult hangközök, a zenei ABC, a módosítójelek, hangsorok, hangnemek ismerete. A többször meghallgatott zeneművek felismerése, témáinak éneklése. Zenetörténet ismeretek elsajátítása (klasszicizmus). Folyamatosan értékeljük a közös zenei tevékenységet, az aktív éneklést.

7. osztály

A tanuló a tanórákra hiánytalan taneszközeivel érkezzen. Az ismételt dalokat is beleszámítva 15-20 dal pontos, stílusos megszólaltatása emlékezetből. A tanult dallamok szerkezeti, zenei elemzése megadott szempontok alapján. A zenei írás-olvasási készség önálló alkalmazása. A tanult ritmusok, tempójelzések, dinamikai jelek, öt- és hétfokú hangsorok felismerése, megnevezése. A barokk, a klasszicizmus és a romantikus zene legjelentősebb (3-5) zeneszerzőinek, formai és stílus-sajátosságainak ismerete, a tanult konkrét zeneművek megnevezése és bemutatása (keletkezésének körülményei, előadói apparátusa, felépítése, szerkezete). Az éneklés értékelésében figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait (mutálás), az értékelésben a zenei tevékenységekben való aktív részvétel kap hangsúlyt.

 

8. osztály

A tanuló a tanórákra hiánytalan felszereléssel érkezzen. Csoportos és egyéni éneklés értékelése. Zenei ismeretek, zenehallgatás, zeneirodalom témaköreiben elért jártassági szint. Szóbeli és írásbeli teljesítmény folyamatos értékelése. 15-20 népdal/műdal kifejező éneklése emlékezetből. Egyszerű kétszólamú művek csoportos éneklése. A tanult ritmuselemek felismerése és megszólaltatása az ismert dallamokban. Az ismert dalok szolmizációs éneklése. A tanult hangsorok felismerése és megnevezése. Barokk, klasszicizmus, romantika és XX. századi zenetörténet ismerete. A korszakok jellemző általános stílusjegyeinek felismerése és megnevezése. Műfajok és szerkezeti jellemzők bemutatása. Mindegyik korszakból 2-3 zeneszerző megnevezése, bemutatása, konkrét művek felsorolása, ismertetése. A szóbeli értékelés nagyobb hangsúlyt kap, az ismeretanyagon felül saját, egyéni gondolatok megnyilvánulása, összefüggő felelet formájában.

 

Esemény naptár

Naptár

2021. október 22. péntek  43. hét

Névnapok ma:

Előd

Névnapok holnap:

Gyöngyi

müpa

Drónnal támogatott oktatás

 

 

Okt
22
1956-os megemlékezés, szünet...
Részletek >>
Okt
23
Nincs esemény
Nincs esemény
Okt
24
Nincs esemény
Nincs esemény
Címünk
Gyulai István Általános Iskola 1202 Budapest, Mártírok útja 205.
OM azonosító: 035160
Telefon és Fax
Telefon: (06-1) 285-42-48
Fax: (06-1) 285-42-46
Igazgatói iroda: (06-1) 285-42-46
Ig.helyettesek: (06-1) 421-54-20
Alapítvány
Stromfeld Aurél Általános Iskola „a Diákokért 50 éve ” Alapítvány
Az alapítvány adószáma:
18252453-1-43
Copyright © 2014 - Gyulai István Általános Iskola